Norwegian-Spanish translation of tvert

Translation of the word tvert from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tvert in Spanish

tvert
aksjonadjective inmediatamente, en seguida
  tidother en seco, bruscamente
  endringother agudamente, bruscamente
Synonyms for tvert
Similar words

 
 

More examples
1.Det er trolig en overvekt av sorte ledere som tvert om ber om utenlandske investeringer og handel, fordi det fremmer vekst og arbeide, også for de sorte.
2.Kjære lille Geir !" skrev de, for det het mattelæreren til fornavn, enda de slett ikke var på fornavn med ham, tvert imot.
3.Nei, tvert imot.
4.Skurringen" ble ikke borte, tvert om forsterket, hver gang jeg åpnet aviser og fikk se pupper og rumper fra Brasil, enda teksten beskrev" prinsesser" og fantasifulle kostymer i karnevalstiden februar / mars.
5.Tvert imot - den avbildede tomten i Mauritz Hansens gate skal spesielt tilrettelegges for uhemmet" ballistisk" utfoldelse.
6.Tvert imot er årsaken en utilstrekkelig offentlig helsetjeneste der folk flest rammes av lange køer, tildels dårlig service og økende krav til pasienters egenbetaling.
7.Tvert imot ligger det i innstillingen en klar oppfordring om å støtte alle initiativ i retning av det svenskmeksikanske frysforslaget.
8.Vi har tvert imot stilt oss velvillig til initiativ som er tatt for å få i gang en åpen debatt om slike spørsmål", fremholdes det.
9.Zazza" var fra fødselen av ikke tenkt benyttet som narkotikahund - snarere tvert imot, forteller tollkontrollør Olafsen.
10.Akkurat der tok vi feil, det er tvert imot noe av det vanskeligste en kan drive med.
11.De har tvert imot anmodet oss om å fortsette i våre stillinger.
12.Det er en utbredt misforståelse, men svært ofte er det tvert imot slik at organismen" foretrekker" det usunne.
13.Det er ikke tilfelle, tvert imot har Wenche Myhre sagt nei til begge deler, sier Thune.
14.Det er ingen grunn til å tro at inntektsoppgjørene skulle bli mer kostbare efter Arbeiderpartiets opplegg, tvert imot vil de kunne bli gunstigere, sa Arbeiderpartiets hovedtalsmann Gunnar Berge i finansdebatten i Stortinget i formiddag.
15.Det er tvert imot Grunnlinjen som vil belaste Sentrum miljømessig.
16.Det er vesentlig at Høyre i regjeringsposisjon greier å beholde initiativet, at partiet ikke mister dristigheten og spensten, men tvert om greier å lade opp det politiske batteri, sa Steenstrup.
17.Eksemplet er tvert imot et bevis på det motsatte, sier Østen.
18.Forholdet er, efter forslag som nå blir finpusset, tvert imot at distriktskontorene kan utvide sitt tilbud i de tidlige morgentimer, om de så ønsker.
19.I Akershuskommunene er omsetningen av sterk pornografi et ganske stort problem, og efter vår oppfatning vil en uttalelse neppe kunne skade saken, men tvert imot bidra til å skape holdninger mot pornografi og vold i blader og på video, sier hun.
20.Jeg er ikke helt enig i det ; tvert om mener jeg Ibsen har meget å takke LugnePoe" for.
21.Jeg har aldri opplevet noen krangel, tonen er tvert imot rolig og behersket - av og til også munter og humørfylt.
22.Jeg ser frem til en ideologisk og politisk debatt, ikke for å skape motsetninger, snarere tvert imot.
23.Jovisst, mumlet han tvert.
24.Kanskje er det snarere tvert imot, skriver Fabrikkarbeideren.
25.Lavlønnsfondet har på ingen måte vært noen suksess - snarere tvert imot, fremholdt Holgersen.
26.Men så er jo det norske folk fantastisk, sa han, og mente gårsdagens aksjon også var eksempel på hvordan fjernsynet ikke nødvendigvis må virke passiviserende, men tvert om svært aktiviserende.
27.Nei, nei, snarere tvert imot.
28.Nei, tvert imot.
29.Nei, tvert om.
30.Nei, vi mener tvert imot.
Your last searches