Norwegian-Spanish translation of tvile

Translation of the word tvile from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tvile in Spanish

tvile
allmennverb vacilar
  nedsettendeverb titubear, vacilar
  avgjørelseverb andar con rodeos
  vakleverb vacilar, hesitar, titubear
  tvilverb preguntarse, dudar
  tvile påverb dudar, estar inseguro de
Synonyms for tvile
Derived terms of tvile
Anagrams of tvile
More examples
1.Det kan gå i samarbeid med Arbeiderpartiet uten at noen skal behøve å tvile på at partiet er et ikkesosialistisk parti uavhengig av blokkene.
2.Du kan", heter det også," tvile, bare ikke unnlate å handle".
3.Det er derfor grunn til å tvile på at fredsutsiktene er så gode som enkelte gjerne vil fremstille det - kanskje for å rettferdiggjøre sin egen passivitet i kampen mot apartheid, sa han.
4.Det er ingen grunn til å tvile når det sies at motivet for det avviste forslag var å bedre det konvensjonelle forsvar innen alliansen.
5.Det er ingen grunn til å tvile på at kvinnemishandling er et problem også blant kristne.
6.Jeg har ingen grunn til å tvile på det fiskerne fortalte.
7.Jeg har ingen grunn til å tvile på forsikringene som vi har fått, uttalte han.
8.Kjære Anna Elisabeth, jeg skal ikke tvile på deg lenger, og blir det avslørt opptil flere superspioner vil du i sannhet være fortjent til en medalje !
9.Man kan kanskje tvile på at vi kan bygge gode datamaskiner, men det finnes mange gode mennesker i Polen, sier han.
10.Vi har ingen grunn til å tvile på at erklæringen fra den kinesiske ambassade følges i praksis.
11.26åringen hadde efter ranet begynt å tvile på om Sunneva levde da de forlot henne, noe han efter eget utsagn hadde trodd da ranet skjedde.
12.39 fra Stortingsforhandlinger, debatter m.v. i Odelstinget ved Jo Benkow)" Men dersom det mot formodning skulle eksistere noen tvil om Høyreregjeringen vil følge opp med bevilgningsmessige konsekvenser de forslag til lover man selv fremmer, så la det hermed være sagt at det behøver ingen å engste seg for eller tvile på.".
13.At Moon opplevet noe tilsvarende i et dramatisk øyeblikk i det koreanske folks historie, er det ingen grunn til å tvile på.
14.At rammeløpene holder topp klasse bør vel ingen tvile på, siden syv finaler skal avvikles innen dagen er omme.
15.Av samme grunn er det dessuten berettiget å tvile på om man overhodet kan oppnå en effektiv internasjonal boikott.
16.Av vitnenes politiforklaringer fremgår det at Jacob arbeidet regelmessig for sin far, og Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å tvile på at avdøde var ansatt, midlertidig eller fast, skriver avisen.
17.Bare tanken på hva deres barn må lide på grunn av dem, får ofrene til slutt til å tvile på sin forstand, på sin rett til å leve.
18.Denne kampanjen inneholder til og med åpne trusler mot de sovjetiske deltagerne, og på sovjetisk hold mener man å ha grunn til å tvile på effektiviteten i sikkerhetstiltakene for arrangementet i Los Angeles.
19.Derfor er det efterhvert blitt mange gode grunner til å tvile på deres hederlighet og moral i idrettspolitisk sammenheng.
20.Dermed er det vel ingen grunn til å tvile på at både de vernemessige og sosiale hensyn vil bli betryggende ivaretatt i den enkelte virksomhet.
21.Dernest har vi dessverre ingen grunn til å tvile på at det er riktig som mange av mødrene gir uttrykk for - fedrene mangler for en stor del interesse på dette området og ville trolig ikke visst noe å svare.
22.Dersom uskyldige idrettsutøvere blir dømt for doping, vil dette skade antidopingarbeidet mer enn om noen dopingmisbrukere skulle gå fri inntil man har kommet frem til grenser som det ikke er grunn til å tvile på.
23.Det er grunn til å tvile på den påstanden.
24.Det er heller ingen grunn til å tvile på at de i sine samtaler med ham ga klar beskjed om sine holdninger.
25.Det er imidlertid liten grunn til å tvile på at det er hans kritiske holdning til Zoltan Kaldy, som står i nær fonbindelse med de ungarske myndighetene, som er den direkte årsaken til at han blir suspendert.
26.Det er ingen grunn til å tvile på at Nina Britt Berge har de beste intensjoner om å komme dette ondet til livs.
27.Det er ingen grunn til å tvile på at en rekke spredte brikker vil falle på plass i de kommende uker.
28.Det er ingen grunn til å tvile på hans effektivitet og evne til å løse de oppgaver han er blitt delegert.
29.Det er ingen grunn til å tvile på innholdet av denne rapport fra NATOs efterretningstjeneste.
30.Det er kanskje denne tankeleken som særpreger den klassiske kriminalroman til forskjell fra den actionfylte spenningsfilm som fikk Dame Agatha til å tvile på at hennes romaner lot seg filme.
Similar words

 
 

tvile as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tviletvilendetvilt
Indikative
1. Present
jegtviler
dutviler
hantviler
vitviler
deretviler
detviler
8. Perfect
jeghar tvilt
duhar tvilt
hanhar tvilt
vihar tvilt
derehar tvilt
dehar tvilt
2. Imperfect
jegtvilte
dutvilte
hantvilte
vitvilte
deretvilte
detvilte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tvilt
duhadde tvilt
hanhadde tvilt
vihadde tvilt
derehadde tvilt
dehadde tvilt
4a. Future
jegvil/skal tvil/skale
duvil/skal tvil/skale
hanvil/skal tvil/skale
vivil/skal tvil/skale
derevil/skal tvil/skale
devil/skal tvil/skale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tvil/skalt
duvil/skal ha tvil/skalt
hanvil/skal ha tvil/skalt
vivil/skal ha tvil/skalt
derevil/skal ha tvil/skalt
devil/skal ha tvil/skalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tvile
duville/skulle tvile
hanville/skulle tvile
viville/skulle tvile
dereville/skulle tvile
deville/skulle tvile
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tvilt
duville/skulle ha tvilt
hanville/skulle ha tvilt
viville/skulle ha tvilt
dereville/skulle ha tvilt
deville/skulle ha tvilt
Imperative
Affirmative
dutvil
viLa oss tvile
deretvil
Negative
duikke tvil! (tvil ikke)
dereikke tvil! (tvil ikke)
Your last searches