Norwegian-Spanish translation of tvingende nødvendighet

Translation of the word tvingende nødvendighet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tvingende nødvendighet in Spanish

tvingende nødvendighet
allmenn? exigencia
Similar words

 
 

More examples
1.Her er det altså mer tale om vilje og evne enn om tvingende nødvendighet.
2.Nobels fredspris bygger på tanken at fred ikke er noe vagt ideal, men en tvingende nødvendighet for menneskehetens fremmarsj, hvor fred og frihet går hånd i hånd.
Your last searches