Norwegian-Spanish translation of tydelig vist

Translation of the word tydelig vist from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tydelig vist in Spanish

tydelig vist
beviseverb manifestar
Similar words

 
 

More examples
1.Oslo Lærerlags læremiddelundersøkelse og tidligere arbeide med skolebudsjettene har tydelig vist den reelle situasjonen i Osloskolen.
2.Den ene gangen Tor hadde latt seg overtale til å gjøre strandhugg, var han selv blitt i båten og hadde tydelig vist at han syntes det var galt å gå i land på andres eiendom.
3.Paklin har vært mye plaget av skader iår, men fikk i Kobe tydelig vist hvorfor han ble foretrukket fremfor Povarnitsin i Europacupfinalen i Moskva forleden - en uttagning mange stilte seg undrende til.
4.Siden den gangen har Lester Piggott til fulle bevist at han ikke bare er en wonderboy han har klart og tydelig vist alle at han vel er den dyktigste jockey verden har opplevd.
5.Stadig stigende folketall har tydelig vist behovet for en egen kirke.
Your last searches