Norwegian-Spanish translation of uberegnelig

Translation of the word uberegnelig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uberegnelig in Spanish

uberegnelig
oppførseladjective caprichoso, antojadizo, tornadizo, inconstante, voluble, imprevisible, inestable
  aksjonother casual, fortuito
Synonyms for uberegnelig
Similar words

 
 

More examples
1.(NTBReuterAFP) Proteksjonismen er på fremmarsj, og internasjonal handelspolitikk blir stadig mer uberegnelig.
2.Når det gjelder ungdommen, så viste det siste valg at denne gruppe er en uberegnelig faktor, men Førde har rett i spørsmålet om de nye yrker og når det gjelder mobiliteten.
3.Ulempene er en uberegnelig og uregelmessig arbeidstid, og alle de tunge stundene man gjennomlever under nesten hver megling.
4.Den ene, en sort og uberegnelig 250hester er både turbo og mikroprossessert, har selvfølgelig automatgear og dessuten elektronisk, digital display med alle vitale data, iberegnet avstand til neste radarkontroll, pluss at den forteller oss hva vi spiste til frokost.
5.Den har alt dette, pluss forfriskende skuespillere og uberegnelig dialog.
6.Det er derfor meningsløst å snakke om Hollywoodfilmene som sanseløse samlebåndsprodukter, dette er en altfor uberegnelig geskjeft til at noen kan kalkulere seg frem til suksess.
7.Det er et svært uberegnelig naboforhold, særlig under den maktkamp som kan ventes når den aldrende iranske leder selv faller fra.
8.Det er noe de færreste vanligvis våger å gjøre, når det gjelder en så uberegnelig statsleder.
9.Det er noe uberegnelig over de danske individualistene.
10.Det gjorde dengang vårt sjøforsvar til en brysom og uberegnelig motstander.
11.Det var noe uberegnelig over ham.
12.En like uberegnelig gruppe er de 22 millioner fagorganiserte arbeidere, som ga Reagan avgjørende fordeler i kampen med Jimmy Carter.
13.Hambro kunne være uberegnelig i mindre saker - ofte eftergivende, men i de store saker sto han fast.
14.Han ble indoktrinert en bestemt oppførsel og man var meget engstelig for at han kunne reagere uberegnelig hvis mønsteret ble brutt.
15.Han er uberegnelig, en spiller med åpningsteoretiske overraskelser, blant annet.
16.Israels landslag er alltid uberegnelig, men vi vet at vi kan spille jevnt med dem.
17.Matisse kan helt uberegnelig og tilsynelatende uanfektet bevege seg mellom ulike" stiler" eller uttrykksmåter, fra det flatebetonte eller bare rent skissemessige maleri og til det plastisk modellerte, og tilbake igjen.
18.Men først og fremst byr filmen på aldeles utrolig foto av Freddie Young som har en sikker sans for ørkenens fryktinngydende skjønnhet, like gåtefull og uberegnelig som Lawrence selv.
19.Nå og da slo hun til, helt uberegnelig, tilsynelatende uten noe som helst system i galskapen - midt på dagen, om kvelden, til og med om natten.
20.Og Belgia er og blir et uberegnelig lag.
21.Omstridt, uberegnelig i sine angrep, javel, men alltid sentral, alltid sikker på kirkens grunn.
22.One of the Boys har fersk vinnerform på flisbanen, og det vil være nok til seier her, i et ellers temmelig uberegnelig felt.
23.SELVOM Khomeiny er uberegnelig, har vestlige eksperter likevel tvilt på om iranerne vil gjøre alvor av sin trusel, rett og slett fordi dette neppe ville være i Irans egen interesse.
24.Senterpartiet er et kjært kommentartema også for Oppland Arbeiderblad, som forteller at" Senterpartiet kan bli et uberegnelig parti det nærmeste året.
25.Statsminister Dom Mintoff har det fellestrekk med Gadafi at han er uberegnelig og glad i å provosere.
26.Tørke har i all tid vært en uberegnelig forbannelse for det russiske imperium, både under tsarer og partisjefer.
27.Uberegnelig slentrende snor de seg vei via nåtid tilbake i fortid.
28.Virkeligheten kan jo være vel så spennende, spesielt når den presenterer for oss en uberegnelig ørkenMussolini som oberst alGadafi, en demagog som skåret ut av en altfor fantasifull røverroman.
29.Å styre kredittilførselen gjennom renteerklæringer og utlånsbegrensninger, kan virke nesten like uberegnelig som å gjete kongens harer.
30.For Arbeiderpartiet ville listeforbund være et helt nytt innkast, helt uberegnelig.
Your last searches