Norwegian-Spanish translation of ubevegelig

Translation of the word ubevegelig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ubevegelig in Spanish

ubevegelig
allmenn? inmóvil
Synonyms for ubevegelig
Similar words

 
 

More examples
1.Med ubevegelig ansikt skred han forbi dem.
2.En herlig følelse av å få være med på å skape bildet istedenfor å sitte ubevegelig rett opp og ned, sier Brit Barstad.
3.Vi har tatt spranget fra en fastlåst og ubevegelig situasjon til en utvikling i økende tempo, sier kulturminister Lars Roar Langslet til Aftenposten.
4.Ansiktet er hvitsminket, øynene trukket opp med sort, minen er ubevegelig melankolsk.
5.Den sovjetiske FNambassadør Oleg Troyanovskij (til venstre) sitter ubevegelig mens hans kolleger fra Storbritannia og USA stemmer ja til forslaget om FNstyrrke i Beirut.
6.Dette er i konsentrert form Becketts poetikk ; søken efter ubevegelig mikrokosmos, oppgivelse av bevende makrokosmos.
7.Et digert, ubevegelig hode stirrer ned på en uryddig henslengt flokk 13åringer.
8.Fortsatt like ubevegelig.
9.Først var ansiktet helt ubevegelig.
10.Han plasserte gjerne kameraøyet i øyenhøyde for den som sitter på en matte i et japansk hjem, som gjest, og ubevegelig observerer det som skjer, et uttrykk for buddhismens" mono no awarëbegrep, den sympatiserende melankoli over tingenes iboende ondskap som fører til at man sluttelig hever seg over det hele.
11.Hender som er skapt for å knuse, forme, kna, trekke ut liv av ubearbeidet, ubevegelig materie.
12.Hun satt like ubevegelig.
13.Indirekte øste han hån over president Ronald Reagans tale mandag, og man kunne nesten føle hvordan temperaturen i salen isnet til mens Gromyko talte og utenriksminister George Shultz satt ubevegelig og stirret på ham, bare fire timer før de to skulle møtes i den sovjetiske ambassaden i Stockholm.
14.Jeg har mer enn en gang erfart hvor utrolig vanskelig det er å oppdage en struts som ligger ubevegelig i denne stillingen - særlig hvis det er en hunstruts med" kamuflasjefarver" i grått og brunt.
15.Kroppen rolig og rifleløpet ubevegelig i den skiftende, ujevne ørkenvinden.
16.Når islandshesten farer over det åpne islandske landskapet, ser den ut som den flyr lavt med rytteren nesten ubevegelig småhumpende i salen.
17.Og så har vi selvfølgelig en traust, ubevegelig fisker i gul oljehyre som stirrer og stirrer fra sin plass nede ved naustet, og smiler beskjemmet utover våre grenser - for anledningen mot Irland og Tyskland.
18.Så plasserte de ham på flåten hvor han stod ubevegelig.
19.Tragisk alene - og folk som elsker ham og som han har elsket bestandig, omkranser hans dikterverden med en ubevegelig æresvakt.
20.Tyskerne spilte som en ubevegelig koloss, skrev Stuttgarter Zeitung.
21.USAs utenriksminister George Shultz satt helt ubevegelig og stirret på sin sovjetiske kollega under dennes tale.
22.Ubevegelig.
23.Den nøytrale maske gjør ubevegelig det som av naturen er bevegelig.
24.Den skulle være passelig forstenet og svært ubevegelig i sitt syn på kjønnsrollene, som ikke kjente et stikk eller to i samvittigheten når den stressede far meldte pass innfor jobbens og hjemmets krav.
25.Der ble hønen liggende ubevegelig, inntil tryllekunstneren løftet den opp, og vekket den av" hypnosen".
26.Det er norsk vane å forbinde det akademiske mennesket med noe ubevegelig, noe fastlåst.
27.En gråbrun kanin står ubevegelig, halvveis i skyggen, på en liten tue, og speiler seg i en stillestående bekk.
28.FORELØBIG har Marcos vært like ubevegelig som den store bysten av ham som dels er hugget ut, dels støpt, i en fjellvegg utenfor Manila.
29.Fysisk sett ubevegelig.
30.MIREILLE Mathieu ser alltid like dukkeaktig ubevegelig og skolepikedydig ut - med barn og eldre mennesker som særlig entusiastisk publikum.
Your last searches