Norwegian-Spanish translation of uforutsigbar

Translation of the word uforutsigbar from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uforutsigbar in Spanish

uforutsigbar
allmenn? impredecible
Similar words

 
 

More examples
1.At ekteskapet, og forholdet mellom kjønnene i videre forstand, er en vanskelig manøvrerbar affære og en meget uforutsigbar flate å bevege seg på.
2.Det er en scene i stykket" Det stig av hav", Det Norske Teatret, som er morsom, flott, fiks og uforutsigbar.
3.Livfull og uforutsigbar.
4.Blant annet fordi han var så aldeles uforutsigbar.
5.ENKELTE uhell kan nok tilskrives forhold som ingen mennesker kan lastes for - for eksempel illebefinnende ved rattet eller uforutsigbar teknisk svikt.
Your last searches