Norwegian-Spanish translation of ufruktbarhet

Translation of the word ufruktbarhet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ufruktbarhet in Spanish

ufruktbarhet
medisinnoun esterilidad [f]
  tørkenoun sequía [f], aridez [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Behandling av ufruktbarhet dekkes av folketrygden.
2.Derimot godtok de forskning på tiloversblevne embryoer i forbindelse med behandling for ufruktbarhet.
3.Det betyr at ufruktbarhet vurderes som den sykdom eller legemsfeil den er, med de rettigheter medlemskap i folketrygden gir ved sykdom og legemsfeil.
4.En betydelig del av dagens gynekologiske praksis medgår faktisk til utredning og behandling av ufruktbarhet.
5.En ny dansk undersøkelse foretatt ved København Universitet viser at stadig flere kvinnelige idrettsutøvere mister menstruasjonen og at dette i mange tilfeller fører til ufruktbarhet.
6.Etikkutvalget mener at ufruktbarhet vanskelig kan betraktes som en sykdom, og stiller der for spørsmålstegn ved om det er riktig ressursbruk å prioritere prøverørsbefruktning foran alle de andre viktige uløste oppgaver i dagens helsevesen.
7.Folketrygdens midler dekker behandling av ufruktbarhet ifølge Grünfeld.
8.Men eggdonasjon kan ikke helbrede ufruktbarhet.
9.På den måten kan kvinnelig ufruktbarhet overvinnes, eller man unngår dypt tragiske og lidelsesfulle sykdomstilstander hos barnet, hvor det hverken fins behandling eller man kan hindre en tidlig død.
10.Som prinsipp betraktet er dette tatt til følge i mange land, bl.a. Norge, hvor utredning og behandling av ufruktbarhet dekkes av folketrygdens midler.
11.Kontorsjef Børge Wermundsen på Norsk Arbeidsgiverforenings kontor for helse og miljøvern, sier at ufruktbarhet ikke kan betraktes som en sykdom, og han har derfor rådet bedriften i Tønsberg til ikke å dekke sykepengene.
Your last searches