Norwegian-Spanish translation of ugunst

Translation of the word ugunst from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ugunst in Spanish

ugunst
allmennnoun desgracia [f], desprestigio [m]
Derived terms of ugunst
Similar words

 
 

More examples
1.Blant annet at forskrifter og regler alltid vil ha uklare punkter, at byråkratene misbruker sin makt ved å tolke regelverket til ugunst for publikum og at enhver avgift har utilsiktede virkninger.
2.I sine premietariffer tar livselskapene hensyn til kvinnenes lavere dødelighet når den slår ut til ugunst for dem - nemlig ved pensjonsforsikring - mens det sees bort fra kjønnsforskjellen når dødelighetsberegningene ville slått ut til kvinnens gunst - nemlig ved vanlig livsforsikring.
3.Politikerne bør derfor nå snarest gripe inn og sette en stopper for det rentefradragskaos som skattebyråkratene lenge har hatt under utvikling, og som et første skritt tilbakekalle anken over Oslo byretts dom av 25. mars iår, som - selv om den ville ha ført frem - ville ha måttet fastslå en sosial forskjellsbehandling til ugunst for de minst bemidlede, som politikerne likevel ikke kunne ha slått seg til ro med.
4.så er det slett ikke sikkert at det politiske pluss / minusregnskap er til ugunst for Høyre.
5.Det forutsettes imidlertid at det ikke oppstår prisforskjeller til ugunst for noen, i forhold til dagens nivå, såvel for installasjoner som for service.
6.At den foreslåtte samling av den offentlige administrasjon på ett sentralt sted med gode kommunikasjoner skal være til ugunst for publikum, respektive for samarbeidet etatene imellom, kan ikke være riktig.
7.Det forutsettes imidlertid at det ikke oppstår prisforskjeller til ugunst for noen, i forhold til dagens nivå, så vel for installasjoner som for service.
8.Man forutsetter at det ikke skal oppstå prisforskjeller til ugunst for noen i forhold til dagens nivå, såvel for installasjoner som for service når det gjelder fremføring av teleutstyr.
Your last searches