Norwegian-Spanish translation of uhell

Translation of the word uhell from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uhell in Spanish

uhell
allmenn? accidente
Synonyms for uhell
Derived terms of uhell
Anagrams of uhell
Examples with translation
Det var hell i uhell at ingen døde.
Similar words

 
 

More examples
1.Challenger" var forfulgt av uhell under sin forrige romferd.
2.Dette var hell i uhell", sier landslagssjef Håkon Lutdal.
3.Discovery" er forfulgt av uhell.
4.Gravearbeider på grunn av uforutsette uhell og hendelser, så som lekkasjer, kan ikke planlegges.
5.Hendelige uhell og menneskelige feil", var bakgrunnen for brannen fastslo byretten i Sandefjord da Jotunkatastrofen ble behandlet i en oppsiktsvekkende rettssak.
6.Dette uhell måtte Turi tenke på da hun mange måneder senere, i juni året efter, lå på kne på parkettgulvet i stuen med feiebrett og kost for å feie opp skårene av et champagneglass.
7.Altfor mange barn blir utsatt for uhell fordi vi voksne ikke har vært føre var, sa han.
8.Da må en mengde uhell skje på rekke og rad, sier driftssjef Reidar Nyvik.
9.De ekte rakettene er festet til en modifisert og forbedret skinnetype som nærmest eliminerer muligheten for slike uhell, sier Schibbye.
10.De klager vi har registrert de siste to uker har altså sammenheng med ekstraordinære uhell.
11.Det er en tøff idrett hvor nybegynnerne må regne med uhell.
12.Det er mulig at en tredje verdenskrig kan utløses ved et slikt katastrofalt uhell, men med vilje tror jeg ikke at stormaktene - på noen side - vil sette i gang og ødelegge jorden.
13.Det er svært sjelden det forekommer krenkelser av norsk luftterritorium, og i de få tilfellene vi har, dreier det seg nesten alltid om uhell, sier generalløytnant Alf Granviken, stabssjef i Forsvarets overkommando (FO), til Aftenposten.
14.Det er utrolig at slike uhell kan skje, sier Berner, og viser til at alle Televerkets kabeltraseer er tegnet inn på entreprenørenes kart.
15.Det er utrolig at slike uhell kan skje, sier Berner.
16.Det som skjedde ifjor var et uhell.
17.Dette er den alvorligste ulykken med slike personløftere til nå, men Arbeidstilsynet har også tidligere registrert mindre uhell og ulykker, sier Eika.
18.Dette er et uhell.
19.Dette var et uhell som kunne hende noen og enhver, og det er utrolig at det ikke ble flere personer skadet, sier lensmann Vangsnes.
20.En sabotasjehandling, en naturkatastrofe eller et større teknisk uhell vil kunne sett livsviktige datasystemer ut av spill dersom vi ikke sørger for å sikre oss mot dette på forhånd, sier underdirektør Svein A. Øvergaard i det regjeringsoppnevnte utvalget.
21.Et lite uhell med isøksen der nede, forklarer han.
22.Ethvert uhell innebærer at eksperter undersøker alle sikkerhetssider ved det som skjedde.
23.Har du aldri hatt uhell ?
24.Hell igår, uhell idag, tenkte osing 1 bekymringsløst.
25.Helst burde det ha vært Flyhavarikommisjonen og ikke Luftfartsverket som avgjorde hvilke uhell og ulykker som skal undersøkes av hvem, fastslår han.
26.I sjøforklaringene fremkommer det ofte at slike uhell har skjedd efter lengre fisketokter, når fartøyene har vært på vei til havn.
27.Jeg ser på dette som et hendelig uhell efter en dum og unødvendig episode.
28.Man bør være ekstra varsom med barnefilmer slik at ikke uhell som dette oppstår, sier barneombud Målfrid Grude Flekkøy om den 35 sekunders traileren med vold og sex som var forfilm til en barnefilm om Tom og Jerry.
29.Men vi er svært opptatt av å få maksimal informasjon om hva som skjer også andre steder, sier sikkerhetsdirektøren, som legger til at direktoratet tar kontakt med andre lands myndigheter når det blir kjent at uhell og ulykker har funnet sted.
30.Sannsynligvis dreier det seg om et hendelig uhell som vil bli undersøkt på vanlig måte, sier han.
Your last searches