Norwegian-Spanish translation of uimotsigelig

Translation of the word uimotsigelig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uimotsigelig in Spanish

uimotsigelig
faktumadjective incuestionable, incontestable, indiscutible, innegable, incontrovertible
  argumentadjective incontestable, irrefutable
  sannhetother irrefutablemente, indiscutiblemente, sin ninguna duda
Synonyms for uimotsigelig
Similar words

 
 

More examples
1.Med uimotsigelig autoritet innkaller hun koreder og kollega Bjørn Skagestad, som noe nølende innfinner seg overfor denne udefinerbare form for journalistisk virksomhet.
2.Det gir et uimotsigelig vidnesbyrd om i hvor høy grad" bokmålet" er en rent kunstig blanding av tradisjonelle riksmålsformer og alle mulige folkemålsformer." -" Gjennom vår klassiske litteratur er det nedarvede kultursprog blitt et genuint uttrykk for norsk ånd og lynne.
3.Lund og Slaatto har betydelig prestisje i området og opphøyer seg selv som et slags uimotsigelig arkitektonisk orakel som til vårt eget beste nedfeller sitt visjonære, kreative og forløsende vidsyn i vårt daglige sentrumsmiljø.
Your last searches