Norwegian-Spanish translation of undergang

Translation of the word undergang from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

undergang in Spanish

undergang
ødeleggelsenoun perdición [f]
  personnoun ruina [f], caída [f], perdición [f], destrucción [f]
Synonyms for undergang
Similar words

 
 

Wiki
Undergang er en kriminalroman skrevet av Tore Oksholen og ble utgitt i 2008 av Gyldendal forlag.

More examples
1.Kanskje skal 50årsdagen for Dresdens undergang markeres med en gjenåpning av det saksiske kongeslott ?
2.Det sistnevnte problemet vil vi løse ved å la en 50 meter lang undergang gå fra sentrumsbygget i øst til rådhuset i vest, sier overarkitekt Sigurd Ekrol.
3.La det være klart at om jeg mislykkes i å ta et OLgull, så blir ikke det verdens undergang for meg.
4.Alt dette bidro til det norske rikets undergang i reformasjonsårhundredet.
5.Ansikt til ansikt med det som for ham er realitet, at menneskehetens dager på jorden nu er mer enn talte, og at det som venter oss er den endelige undergang - ragnarokk - mener Wolfgang Hildesheimer at det er nytteløst å forsøke å bruke ordet til et siste redningsforsøk.
6.Apokalypsen i billedlig form - verdens undergang !
7.Betyr dette menneskehetens endelikt, dens undergang ?
8.Bruk av atomvåpen kan bety utslettelse og undergang.
9.De" vanskelige" elevene - lærerens undergang ?.
10.De to norske pølsemakermestre Bjørn Dahlby og Bjørn Bakke som driver Kjøtthallen i Svinesund, overtok igår aksjemajoriteten i rederiet SveNoLine og berger det dermed fra økonomisk undergang.
11.Den eldre damen var sin undergang nær da de røbet at de var fra politiet.
12.Der refser den unge student sine sosialistiske halvbrødre i Mot Dag og forkynner kapitalismens snarlige undergang.
13.Derefter tilbake efter en tid i partimessig utlendighet, frelste partiet fra den sikre undergang, fikk orden i plukkfisken, byttet partinavn, kom i TV før 1979valget efter en kjempeinnsats for å få mange nok på lister landet over (en for mye i Trondheim, trikkekonduktøren som gikk til Arbeiderpartiet).
14.Dermed ville millioner av fugler som overvintrer her, derav ca. 20 000 grågjess, så å si hele den europeiske bestand, gå sin undergang i møte.
15.Det det gjelder om, er å redde menneskeheten og naturen selv fra undergang.
16.Det er ingen tvil om at fortellingene i" Das abenteuerliche Herz" nok motsvarer Janssens glede over det fantastiske - og hvordan dette nettopp kan fremheve både destruktivitet og undergang - noe bokutgivelsen" Guardi zu Lübeck" (ISBN 3923 475012) bekrefter der fire for hånd avskrevne Jüngerutsnitt inngår.
17.Det er planlagt broforbindelse til Oslo S og forbindelse med undergang til Byhallen som er planlagt like ved det nye hotellet.
18.Det er således et dystert bilde dikteren trekker opp, ikke uventet ; hverken sivilisasjonens eller" Titanic"s undergang er noe festlig skue, orkestermusikken og ballkjolene til tross.
19.Det har oppløst beskyttelsesmekanismer hos mange brukere og også bidratt til deres undergang og tidlige død.
20.Det sies at intellektet er veien til verdens undergang, og jeg lurer på om det ikke er en stor sannhet i det, dessverre.
21.Einars glødende argumentasjon for kapitalismens undergang og sosialismens muligheter møter fast og urokkelig motstand hos hans klassekamerater fra Asia.
22.For alle andre kulturinstitusjoner er økningen av årets støtte på ca. tre prosent, og mange spår undergang for lokalt kulturarbeide med så små økninger i statsbidragene.
23.For til tross for at kommentatorer har spådd OLs undergang nesten hver gang lekene har vært arrangert, er de stadig i vekst.
24.For å lette overgangen fra privatbil til kollektivtransport foreslår Kvalheim at det bygges en undergang fra Phuset under Sørkedalsveien til Majorstuen stasjon.
25.Frederick Tristan opplevet selv verdens undergang som ni år gammel gutt i 1940, da han flyktet fra barndomsbyen Sedan på landeveier som stadig ble beskutt av tyske jager og bombefly.
26.Fremdeles er det en spennende fortelling om møtet mellom to kulturer, den enes arroganse og overgrep og den andres vei mot undergang.
27.Han drar til Egypt, og sammen med vakre Silia Fengel graver han seg bokstavelig talt 11 000 år tilbake, til sagnriket Atlantis undergang og en kultur som ifølge forfatteren hadde svært meget til felles med vår.
28.Han er et menneske for hvem naturfenomenene forblir gåtefulle, en lignelse over det stadig skiftende som griper i hverandre, skapelse og undergang, fødsel og død.
29.Han syntes at de som har gjort seg avhengig av samhandel med SydAfrika, i ren egeninteresse burde finne andre markeder eller forsyningskilder med tanke på at apartheidregimet uten tvil står foran en undergang.
30.Her er" Aftenlandets undergang", så å si for full Wagnermusikk ; her dyrkes hesligheten og ikke penhetens fordummende dyder, som von Trier selv sier det.
Your last searches