Norwegian-Spanish translation of ungdom

 
 

Wiki
Ungdom er tiden mellom da man slutter med å være barn og til man er blitt voksen. Det er vanlig å tidfeste dette til ten- årene, som begynner på tretten og slutter på nitten. Nyere lovverk gjør dette noe komplisert.

More examples
1.Anna Rogde" ble godkjent av skipskontrollen og har siden vært benyttet som skolefartøy for ungdom om sommeren.
2.Bladlusa" ønsker å vise barn og ungdom at de er viktige at vi trenger dem.
3.Circus Fantasticus" kaller de seg, og det er ikke så få barn og ungdom som har vært innom dette cirkuset i løpet av de fire årene det har eksistert.
4.Denne boken er for vanskelig for ungdom.
5.Det er mottoet for en ny holdningskampanje blant ungdom.
6.Dette er et slag i ansiktet på vår ungdom.
7.Eller innadvendte melodramaer som" Kramer mot Kramer", klager herrene strengt, de hadde nok helst sett at deres berusende ungdom hadde fortsatt noe lenger.
8.Fortiden er ingenting å samle på, hvis ikke nuet er like bra," sier kong David og angrer så smått på at han slo ihjel filisterkjempen Goliat i sin ungdom.
9.Fristedet Christiania" i København har vel heller ikke vært til gavn for noen ungdom.
10.Handlingsplan for barn og ungdom 1985" ble igår lagt frem av Kultur og vitenskapsdepartementet.
11.Hennes egne tall viser jo her klart at ungdom i etableringsfasen ikke vil rammes av noe tak, men vil altså ha fordeler av de øvrige endringer AUF foreslår.
12.Hvitedauen", i form av øket narkotikamisbruk, er i ferd med å spre seg i alarmerende fart blant britisk ungdom.
13.Laget" har hatt stor betydning for flerfoldige tusener av ungdom under utdannelse siden det ble etablert som en utbrytergruppe.
14.Les cooperants" (De samarbeidsvillige) gir et bilde av idealistisk afrikansk ungdom, syv studenter, som beslutter å gjøre en innsats i en landsby i Kamerun for å bedre forholdene der, blant annet hjelpe til med innhøstningen.
15.Man skal ikke fingre ved sin ungdom med skitne rikmannshender.
16.Marita" er nemlig laget for å skremme, den vil skape avstand til narkotikabruk, men den sier ingenting om den hverdagen ungdom opplever og de situasjonene der hasj tilbys.
17.Si det med blomsten av Norges ungdom, hr. Quisling".
18.Smask" er en arbeidsbok om ungdom, følelser og sex, utgitt av Landsforeningen for fritidsklubber.
19.Sosialistisk Ungdom er derimot skeptisk" til at SV skal inngå listeforbund, stod det å lese i Aftenposten mandag 24. september.
20.Sosialistisk Ungdom har ikke skjønt hvordan dette virkelig henger sammen.
21.Storebror ser deg" var temaet for et esperatotreff for ungdom i Lübeck.
22.Ungdom" er ikke den ensartede gruppen vil lett skal ha dem til, understreker Listhaug, som minner om at rapporten kun er en referanseramme for videre forskning.
23.Ungdom i Arbeid" tok fatt i dem.
24.Vi som arbeider med belastet ungdom og stoffmisbrukere, har et oppnavn på visse typer leger.
25.Vi vil, vi kan !" sier norsk ungdom så det suser om dagen - prisbelønt både her og der.
26.Arbeidermaktgruppa" som er en utbrytergruppe fra Sosialistisk Ungdom, er velkommen til å gå i vårt tog.
27.Ellemelle" er et stykke for ungdom og voksne.
28.Ungdommens scene" er et tosidig prosjekt, der ungdom er både engasjert i ombyggingsarbeidene og dessuten selv vil få ansvaret for driften av aktivitetshuset, sier McRoberts.
29.Ungdommens scenëskal være et eksponeringssted for ungdom fra hele byen, fremholder McRoberts.
30.Unge voksne" er en egen gruppe innenfor Ungdomsforbundet og er midt inne i en periode med ungdom og arbeide på arbeidsprogrammet.
Your last searches