Norwegian-Spanish translation of unnvike

Translation of the word unnvike from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

unnvike in Spanish

unnvike
allmennverb circunvenir
  skyverb evitar, guardarse de, eludir
  unngåverb evitar, esquivar
Synonyms for unnvike
Derived terms of unnvike
Similar words

 
 

More examples
1.Han forklarer selv at han måtte tvinge seg til å unngå likheten med andres bilder, unnvike den abstraksjon av virkeligheten maleriet naturlig tenderer mot.
2.Ingen grunn til å unnvike denne landturen.
3.Maciewski påpekte en rekke klare selvmotsigelser i eksoberstens forklaring, og tiltalte var flere ganger tydelig nervøs da han forsøkte å unnvike dommerens spørsmål.
4.Tho og reporteren Ted Koppel hadde på forhånd avtalt hvilke spørsmål som skulle stilles, og da Tho forsøkte å unnvike spørsmålene og kreve en bestemt rekkefølge mens sendingen pågikk, våget Koppel knapt å mukke.
Your last searches