Norwegian-Spanish translation of urbefolkning

Translation of the word urbefolkning from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

urbefolkning in Spanish

urbefolkning
allmenn? indígenas

 
 

More examples
1.Vi har ikke noe imot å bli definert som urbefolkning dersom det kan bidra til å redde en hardt belastet næring, sier hvalkjøttprodusent Ulf Ellingsen på Skrova.
2.Det foregår ved at Norge prøver å komme i gruppe med eskimoene, der som urbefolkning (aboriginals) får tildelt et visst antall hval til ikkekommersiell fangst, altså en fangst som ikke innebærer profitt, en såkalt subsistenskvote !
3.For det dreier seg om prinsipper av stor betydning, skal indianerne overleve som egen urbefolkning i Canada, sier deres representanter.
4.Frankrikes president Francois Mitterrand avfyrte en udiplomatisk salve mot Australia igår da han sa at australierne hadde løst sine problemer når det gjaldt landets urbefolkning ved å ta livet av dem.
5.I virkeligheten dreier saken seg om hvilke rettigheter og hvilken status Canadas urbefolkning indianerne - har visavis dagens kanadiske lovverk.
6.KOMFORTABLE busser tar en på noen timer til små landsbyer hvor landets urbefolkning, berberne, bor, til Saharas port hvor den enorme ørkenen begynner eller til Goulimine, møteplassen til" Det blå folket" - beduinstammer fra ørkenen.
7.Maria Tatar foreleste selv om NordEuropas urbefolkning og finnugrenes" Urheimat", også hun den 25. februar.
8.Men Sombysaken har likevel avdekket uklare grenser for hva kanadisk lov fastsetter i forhold til krav fremsatt av en urbefolkning, som opp gjennom historien aldri har gitt avkall på sine rettigheter som egen" urnasjon".
9.Og ærlig talt, jeg trodde ikke at Norge ville fortsette med sine bestrebelser forå bli unntatt som urbefolkning.
10.Innbyggerne i denne byen er hovedsakelig kanaker, NyCaledonias urbefolkning, som ønsker uavhengighet fra Frankrike.
11.Landets urbefolkning, indianerne, er verst ute.
12.Mest alvorlige ble følgene for grupper av den australske urbefolkning, som fikk sine hjemtrakter ødelagt, heter det.
13.På den ene side står den lokale urbefolkning, som kjemper for selvstendighet.
14.På den ene side trenges økonomisk utvikling og større selvbestemmelse for den lokale urbefolkning - men samtidig vil Paris sikre det franske nærvær også i fremtiden, ikke minst av militærpolitiske årsaker.
15.På grunnlag av omfattende forskning, delvis ved å benytte hittil ubrukte arkiver, dokumenterer Joan Peters at de arabere som går under navn av" Palestinaflyktninger", ikke er noen urbefolkning som alminnelig antatt i Vesten.
16.Urolighetene startet da motstandere av løsrivelse fra Frankrike forsøkte å bryte opp en demonstrasjon som kanakene, NyCaledonias urbefolkning, gjennomførte i Nouemas gater.
Your last searches