Norwegian-Spanish translation of urolig

Translation of the word urolig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

urolig in Spanish

urolig
folkemasseadjective agitado, animado
  mentalt tilstandadjective nervioso, preocupado, angustiado, inquieto, afligido, atribulado
  periodeadjective turbulento, agitado
  følelseradjective inquieto, preocupado, temeroso, ansioso
  oppførseladjective nervioso
  nervøsadjective azogado, inquieto, nervioso, agitado, intranquilo
  planverb desbaratar, afectar
  bevegelseverb mover
Synonyms for urolig
Derived terms of urolig
Similar words

 
 

More examples
1.Barn, kanskje særlig større barn, med en urolig periode bak seg, trenger den stabilitet og ro som en hjemmeværende far eller mor kan gi i etableringsfasen, skriver hun.
2.Det er fortsatt et noe urolig marked, men jeg regner med at de fleste kundene vil finne tilbake til sine gamle bensinstasjoner.
3.Det er som sagt ingen grunn til å være urolig.
4.Det var mørkt, ikke så veldig sterk vind, men relativt urolig sjø da utblåsningen skjedde.
5.Det verste ved de ryktene er at de gjør Lise så urolig.
6.I et urolig marked som vi hadde ifjor, kan man ikke se bort fra at meglere kan ha hatt vanskeligheter med å treffe markedet til enhver tid, sier Bømark, som imidlertid ikke ser noen tegn til at det er i ferd med å oppstå noen tillitskløft mellom forbrukerne og eiendomsmeglerne.
7.Jeg er ikke det minste urolig, forsikrer hun.
8.Jeg er urolig.
9.Jeg føler meg litt urolig, sa han, og selv nå i halvmørket kunne jeg se det forlegne uttrykket i ansiktet, som om han var i ferd med å blande seg opp i noe han ikke hadde noe med.
10.Jeg har aldri ferie, men det er fordi jeg blir så urolig når jeg ikke maler.
11.Jeg kan ikke akseptere at det at et menneske har et noe urolig følelsesliv og eventuelt har mishandlet sine kvinner, skulle på noen som helst måte forklare noe så utrolig og grufullt som å ta livet av sine egne barn.
12.Maling er den beste form for sport, kommer det, mens noe urolig og utålmodig dypper penselen i havblått.
13.Man blir stadig mere urolig for at idrettsutøvernes rettigheter blir innskrenket og at deres verdighet vil bli krenket, heter det i komiteens uttalelser.
14.Man må nok regne med et forholdsvis urolig marked de nærmeste dagene.
15.Maren i Myra er urolig om dagen og frykter efter alt som er sagt, skreket og skrevet at for en gammel krok er det lite å håpe på av legehjelp i fremtiden.
16.Markedet er meget urolig og nervøst.
17.Men i forbindelse med utslep av nye plattformer til Nordsjøen, kan man få en noe urolig nattesøvn.
18.Adagioen hadde ro og helhet, mens Rondoen fikk en litt urolig åpning, noe som imidlertid stabiliserte seg i det videre forløp.
19.Adskillig taler for at de øvrige partier ikke behøver å sove urolig av frykt for enda en konkurrent ved valget neste år.
20.Aksjemarkedet startet urolig, men tok seg utover eftermiddagen opp igjen slik at FT 30 aksjeindeksen bare falt med 4,2 poeng (834,5) efter rekordfallet på 27,9 onsdag.
21.Aksjonsledelsen er urolig for hva som skal skje dersom det blir sterk vind fra sydvest.
22.Aksjonærene i Norsk Polarnavigasjon og Norsk Vikingolje har en urolig uke bak seg.
23.Amnesty er særlig urolig over meldingen fra Libya om at syv menn ble hengt offentlig mellom 3. og 7. juni.
24.Anna følte seg urolig uten å kunne forklare hvorfor.
25.Ansiktet er for urolig og foranderlig.
26.Bankfunksjonærene er urolig over forskningsrapporter som antyder at stråling fra dataskjermer kan skade fostre.
27.Barnet kan for eksempel ha vanskelig for å konsentrere seg, være urolig eller ha sosiale vanskeligheter, og i de fleste tilfelle medfører dette økt behov for kontakt med voksne.
28.Blir urolig inni meg når jeg ikke får skrive.
29.Breen røkte urolig og prøvde å lage logikk ut av de rotete tankene sine.
30.Både Dagmar Hagelins far, hans advokat og svensk UD er urolig for at det kan bety at de skyldige kommer unna, og at Dagmar Hagelins skjebne aldri oppklares.
Your last searches