Norwegian-Spanish translation of uselvstendig

Translation of the word uselvstendig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uselvstendig in Spanish

uselvstendig
allmenn? dependientes
Synonyms for uselvstendig
Similar words

 
 

More examples
1.Da må man be om penger hjemme, og det gjør en uselvstendig, sier Halla.
2.I hans utenrikspolitiske holdninger er det klare" gaullistiske" trekk, og han har kritisert Kohlregjeringen for på egne og VestEuropas vegne å føre en altfor uselvstendig politikk.
3.Jeg er så forferdelig uselvstendig på alle andre områder i livet, sukker Tittit Wolden med en usvikelig selvutslettende holdning, som rimer dårlig med de kraftuttrykk hun produserer på kvisten.
4.I fengselet er du en god fange hvis du er uselvstendig.
5.Individet blir uselvstendig som et resultat av stadig mer pågående etermediene.
6.Når dette ikke fungerer, setter vi opp strenge regler for orden og disiplin, som får elevene til å føle seg og oppføre seg enda mer uansvarlig og uselvstendig enn de kunne være.
Your last searches