Norwegian-Spanish translation of utarting

Translation of the word utarting from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utarting in Spanish

utarting
tilbakefallnoun reincidencia [f], recaída [f]
  degenereringnoun degeneración [f], deterioro [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Som eksempler på utarting av private avkjørsler nevnes Dal med 600 meter lang felles avkjørsel med tre meter asfaltert bredde som betjener 3040 eneboliger, Bjørndal med 400 meter lang avkjørsel med fire meter asfalert bredde som betjener 150 boliger og Stilla der avkjørselen er 450 meter lang, asfalterte bredde fem meter og betjener 141 boliger.
Your last searches