Norwegian-Spanish translation of utbedre

Translation of the word utbedre from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utbedre in Spanish

utbedre
allmennverb reparar, mejorar
Synonyms for utbedre
More examples
1.Det blir ingen individuell tilpasning av spesialleiligheter og ingen kommunal innsats for å utbedre boliger til funksjonshemmede.
2.Det vil koste for mye å utbedre anlegget til en akseptabel standard, og vi har i stedet besluttet å lagre stillaset på en egnet tomt i Maridalen, for eventuelt å bygge den opp igjen senere, dersom interessen for hoppsport tar seg opp blant klubbens aktive medlemmer, sier han.
3.Pengene til overvåking burde heller brukes til å utbedre veinettet slik at restriksjonene ble unødvendige, sier Rolf Lie.
4.Vi er glade for den velvilje vi har møtt når det nå er klart at vi ikke kan ha noen markering i det teater ungdommen har vært med på å utbedre.
5.Vi er meget lei for at det er avdekket problemer som det ikke var mulig å simulere før anlegget ble satt i drift, sier direktør Grimsmo, - men vi gjør nå vårt beste for å utbedre sentralen.
6.Vi har måttet utbedre noe i den østre enden av rullebanen for å få mest mulig like friksjonsforhold over det hele fordi drenasjoeffekten der ble redusert.
7.12 millioner kroner ble ifjor utbetalt for å utbedre kollisjons og grunnstøtingsskader.
8.300 skip er også i følge MOUkommisjonene blitt forsinket på grunn av småfeil som måtte utbedre før avgang.
9.Amerikanske teknikere har iformiddag forsøkt å utbedre feilen, og flyet forventes å kunne forlate Bodø i løpet av dagen.
10.Arbeidene finner sted for å utbedre den heller nedslitte stasjon og med tanke på den vedtatte sammenknytning av de vestlige baner med Tbanen en gang i 1986.
11.Arrangørene vil forsøke så godt som mulig å utbedre broer og klopper slik at det blir lett å ta seg frem.
12.Askim Elverk hadde en stri jobb med å utbedre skader i flere transformatorkiosker efter det voldsomme uværet som herjet i Askim igår kveld.
13.Avslaget blir begrunnet med at de fysiske forhold ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere, og at det vil bli for dyrt å utbedre forholdene.
14.Beboerne mener det er mulig å utbedre bygningene tilfredsstillende.
15.Beboernes begrunnelse for endringene er bl.a. at seksjonering vil gjøre det lettere å utbedre og slå sammen boliger, fordi lånebetingelsene stort sett er gunstigere for eierleiligheter enn for leiligheter i borettslag.
16.Bl.a. har olympiamesteren vært sentral i arbeidet med å utbedre Fjellbakken, tre mil nord for Mo.
17.Boligutvalget drøftet Rettedals utspill i forbindelse med at utvalget vedtok at Oslo Byfornyelse A / S gis i oppdrag å utbedre til 30års standard i Grønlandsleiret 1, 3 og 5 og Mandalls gate 1.
18.Brevet fra direktøren for Østre fengselsdistrikt omfatter imidlertid også et løfte om å utbedre de hygieniske manglene, iallfall i løpet av neste år.
19.Bygningsrådet har pålagt dem å utbedre taket i Bærumshallen før vinteren.
20.De vil trolig koste 100 millioner kroner å utbedre.
21.Den samme veistrekningen er dessuten også en av de mest ulykkesbelastede i kommunen, og etaten har derfor planer om å utbedre strekningen fra krysset ved Hosleveien ned til broen på Jar.
22.Den svenske kommunikasjonsminister har vært på befaring her, og det skal investeres en kvart milliard kroner på å utbedre veien som går til den norske grense.
23.Der andelen mørkeulykker er høy, må vi utbedre forholdene.
24.Det er behov for å styrke veiledningen og utbedre definisjon av konkrete mål for hva studentene skal lære innenfor de ulike spesialiteter.
25.Det er gjort flere provisoriske forsøk på å utbedre skadene uten at det har hjulpet.
26.Det er klart i strid med bedriftsøkonomiske prinsipper å utbedre for mangfoldige tusener av kroner, når gården er besluttet revet eller rehabilitert som ledd i byfornyelsen.
27.Det kan bli aktuelt å utbedre de offentlige tilfluktsrom her i landet.
28.Det koster i de fleste tilfeller ikke mer å utbedre en gammel bolig enn å kjøpe en ny.
29.Det kreves derfor et godt gjennomtrent lag som ofte blir satt på harde prøver, når de skal utbedre telenettet på Norges tak.
30.Det tok ca. en halv time å utbedre feilen.
Similar words

 
 

utbedre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utbedreutbedrendeutbedret
Indikative
1. Present
jegutbedrer
duutbedrer
hanutbedrer
viutbedrer
dereutbedrer
deutbedrer
8. Perfect
jeghar utbedret
duhar utbedret
hanhar utbedret
vihar utbedret
derehar utbedret
dehar utbedret
2. Imperfect
jegutbedret
duutbedret
hanutbedret
viutbedret
dereutbedret
deutbedret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utbedret
duhadde utbedret
hanhadde utbedret
vihadde utbedret
derehadde utbedret
dehadde utbedret
4a. Future
jegvil/skal utbedre
duvil/skal utbedre
hanvil/skal utbedre
vivil/skal utbedre
derevil/skal utbedre
devil/skal utbedre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utbedret
duvil/skal ha utbedret
hanvil/skal ha utbedret
vivil/skal ha utbedret
derevil/skal ha utbedret
devil/skal ha utbedret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utbedre
duville/skulle utbedre
hanville/skulle utbedre
viville/skulle utbedre
dereville/skulle utbedre
deville/skulle utbedre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utbedret
duville/skulle ha utbedret
hanville/skulle ha utbedret
viville/skulle ha utbedret
dereville/skulle ha utbedret
deville/skulle ha utbedret
Imperative
Affirmative
duutbedr
viLa oss utbedre
dereutbedr
Negative
duikke utbedr! (utbedr ikke)
dereikke utbedr! (utbedr ikke)
Your last searches