Norwegian-Spanish translation of utbre

Translation of the word utbre from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utbre in Spanish

utbre
idéverb diseminar, difundir
  spreverb difundir, esparcir
Synonyms for utbre
Derived terms of utbre
Anagrams of utbre
More examples
1.Men dette lille felttoget for retten til å rise barn, da, var nå egentlig det en egnet måte å utbre det kristne budskap på ?
2.Alle litteraturhistorier og litterære oppslagsverk omtaler" Four Quartets" som Eliots hovedverk - og så sier de ikke mer om dette merkelige verket, men går over til å utbre seg om" The Waste Land" isteden.
3.Blant annet foreslår de at IOC oppretter nære forbindelser til UNESCO og FN, og at FN anmodes om å vedta en deklarasjon hvor" regjeringene får anledning til å støtte målene og prinsippene for den olympiske bevegelse og de olympiske leker, og til å bekrefte sin vilje til å støtte IOC og de nasjonale komiteer med å utbre de edle olympiske ideer".
4.Bør man da fortsette med å utbre en annen slags last, nemlig avhengigheten av spill og veddemål, bare for å skaffe seg fortjeneste på det ?
5.De anklagede slapp imidlertid til med opplesning av erklæringer som viste at de holder fast ved" kampen for å virkeliggjøre og utbre den sosiale revolusjon på alle fronter".
6.Deler han ikke Kirkens tro får han tie, eller utbre sine meninger annetsteds enn på Kirkens prekestol.
7.Denne opplevelsen, og andre eksempler på den nesten eiendommelige respekt Røde Kors har, har fått meg til å tro at det går an å styrke freden ved å utbre slike tanker (og handlinger) som Røde Kors står for.
8.Derimot synes det nokså naturlig at de skriftlærde og de andre av Jesu motstandere som bare forfulgte ham, og først ville stene ham, og siden korsfeste ham - betalte vaktene som det står skrevet - forat de skulle utbre det rykte at disiplene hadde stjålet Jesu legeme.
9.Dersom Vladimir Albrecht ble foreslått som kandidat til Nobels fredspris, ville det bidra til å utbre hans reddende overbevisninger også i andre" utålmodighetens land", som det er så mange av i vår stormende og ustø verden.
10.Det alternativ som er mest praktisk, er beskrevet som det" å utbre utuktige skrifter, bilder eller desslike".
11.Det er ikke spalteplass til å utbre seg om hvorfor, men rent stikkordmessig blir han en lett og ufarlig person, og det må instruktør og skuespiller dele ansvaret for.
12.Det var først efter denne hendelse at apostlene ble levende kristne, og de fleste av dem led martyrdøden i sin iver efter å utbre evangeliene om Jesu liv og oppstandelse i troen på at Jesus var Guds sønn.
13.Dette i motsetning til tidligere kart og plansjer, hvor man har vist hva som er gjort og hva som gjøres for å utbre evangeliet.
14.Efter hjemkomsten til Norge fortsatte hun sitt arbeide for å utbre den ide hun trodde på.
15.En kampanje er i gang for å utbre den også på landsbygden, men har her møtt motbør.
16.Fire spennende numre i året som alle har det til felles at de på forskjellig vis skal utbre kjennskapen til Middelhavsområdenes kulturelle arv, som det heter i formålsparagrafen.
17.Forordningen gjør det også ulovlig for tilhengerne av sekten å preke eller utbre sin tro, eller på" noen som helst måte å såre og utfordre (engelsk tekst : outrage) muslimenes religiøse følelser".
18.Frelsesarmeen og dens folk er vel rustet til å utbre dette.
19.Hvordan utbre kommunismen og få slutt på all selvstendig tankevirksomhet ?
20.Hvorfor begynte de ikke å utbre seg allerede da ? spør Benton.
21.Høydepunktet under besøket i SydKorea var et massemøte, der paven talte til en million mennesker og kanoniserte et hundretalls martyrer som forsøkte å utbre kristendommen på den koreanske halvøya i forrige århundre.
22.I slik krigføring gjelder det å utbre kulturpessimisme og å spre redsel slik at landets innbyggere blir moralsk uskikkede til å kjempe for friheten, og slik at de underkaster seg den aggressive makt frivillig.
23.Lille Carsten ble selvsagt oppdradd til ikke å snakke med mat i munnen, og han vet av erfaring at når han får anledning til å utbre seg om sine spesialemner, går naturen over opptuktelsen.
24.Norges Idrettsforbund har ansatt den kjente friidrettsutøveren Mona Evjen som stipendiat for å utbre idrett som forebyggelse mot sykdom.
25.Norsk Førstehjelpsråd, som er et samarbeidsorgan med den målsetning å utbre førstehjelpsopplæring her i landet, ble etablert i 1977 efter initiativ fra Norges Røde Kors.
26.Regimet har gjennom mange år forsøkt å utbre den kommunistiske tro på at det ikke finnes noe efter døden.
27.Som f.eks. nå når Arbeiderpartiets Guttorm Hansen gir støtet til et gigantisk førstesideoppslag i Arbeiderbladet, med farveramme og fullt tilbehør, for ganske enkelt å utbre seg om hvordan han rent følelsesmessig vurderer regjeringen Willoch.
28.Store kampanjer for å utbre ateismen og Mao Tsetungs tanker gikk over Tibet.
29.den som utgir, falholder, utstiller eller på annen måte søker å utbre utuktige skrifter, billeder og desslike eller som medvirker hertil.
30.Samtidig som det gjelder å ta vare på den ishockey vi har, må det være en merkesak å utbre sporten til områder der den ennå ikke har fått fotfeste, sier den nye generalsekretæren.
Similar words

 
 

utbre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utbreutbrendeutbredd
Indikative
1. Present
jegutbrer
duutbrer
hanutbrer
viutbrer
dereutbrer
deutbrer
8. Perfect
jeghar utbredd
duhar utbredd
hanhar utbredd
vihar utbredd
derehar utbredd
dehar utbredd
2. Imperfect
jegutbredde
duutbredde
hanutbredde
viutbredde
dereutbredde
deutbredde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utbredd
duhadde utbredd
hanhadde utbredd
vihadde utbredd
derehadde utbredd
dehadde utbredd
4a. Future
jegvil/skal utbre
duvil/skal utbre
hanvil/skal utbre
vivil/skal utbre
derevil/skal utbre
devil/skal utbre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utbredd
duvil/skal ha utbredd
hanvil/skal ha utbredd
vivil/skal ha utbredd
derevil/skal ha utbredd
devil/skal ha utbredd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utbre
duville/skulle utbre
hanville/skulle utbre
viville/skulle utbre
dereville/skulle utbre
deville/skulle utbre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utbredd
duville/skulle ha utbredd
hanville/skulle ha utbredd
viville/skulle ha utbredd
dereville/skulle ha utbredd
deville/skulle ha utbredd
Imperative
Affirmative
duutbr
viLa oss utbre
dereutbr
Negative
duikke utbr! (utbr ikke)
dereikke utbr! (utbr ikke)
Your last searches