Norwegian-Spanish translation of utførende

Translation of the word utførende from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utførende in Spanish

utførende
allmennnoun realización [f], logro [m]
  aksjonnoun ejecución [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Vi er engstelige for at loven kan tolkes dithen at det settes likhetstegn mellom tvungen offentlig renovasjon og det offentlige som utførende entreprenør.
2.Aftenposten hadde for en tid siden en beretning om Holmenkollen Sanatorium, og at Holm H. Munthe hadde vært utførende arkitekt.
3.Aksjefondene understreker at det er viktig at ordrer forblir en transaksjon mellom utførende megler og investor, uten at andre får kunnskap om dette gjennom innsyn i registrene.
4.Arbeidet samordnes på fylkesmannsplan, men det er kommunene som er det utførende ledd.
5.Arkitekt B. C. Lange var altså utførende arkitekt for Holmenkollen Sanatorium som ble innviet 15. september 1889 under stor festivitas.
6.Arnstein Arneberg ble, sammen med Magnus Paulsson, utførende arkitekt for det store rådhusbygget.
7.Blir folk syke i et hus, er det utførende byggmester, entreprenørfirma, som har ansvar.
8.Dermed er vi over på det psykologiske plan, som vel ikke ble helt integrert på det handlingslogiske plan. ut fra et spenningssynspunkt var tilfellet av paranoia erotica hos den utførende morder ikke særlig interessant eller betydningsfullt, men det var til gjengjeld påvisningen av at vi gjerne ikke er så uvillige til å se bort fra et rettferdighetskrav om det går på vår bekvemmelighet løs, og - ganske spesielt - hvordan frykt og mangel på tillit ødelegger de menneskelige forbindelseslinjer, presis som sjalusien gjør det.
9.Det neste nivå i bestrebelsene for å nå frem til en effektiv policy og utførende organ er etableringen av en nasjonal organisasjon, et" National Agency" eller en" National Authority" som f. eks. NASA i USA.
10.Det vil innebære store vanskeligheter dersom disse papirene ikke skulle komme frem til utførende megler innen de angitte tidspunkter, skriver aksjefondene.
11.Folk flest er rakryggede og betakker seg for svart arbeide, både på den utførende og mottagende side.
12.I Aschehougs leksikon for 1910 står det at Balthazar C. Lange ble bygningsinspektør for Kristiania i 1890 og da ikke hadde lov til å virke som utførende arkitekt.
13.Ifølge utførende arkitekt for prosjektet, Nils Slaatto, hadde både park og idrettsvesenet og teateret godkjent det nye paviljongutkastet senere.
14.Kunstneren selv er fornøyd med den endelige plassering som hun har foretatt i samarbeide med den svenske arkitekt Gösta Åbergh, som var Konserthusets utførende arkitekt.
15.Det utførende leddet har i liten grad vært trukket med i planleggingen, og det er særlig dette vi ønsker å gjøre noe med.
16.Da materialet glassfiberarmert polyester hadde begynt å slå igjennom i USA, var det A. N. Christensen som i 1953 tok inititativet til fremstillingen av den første" plastikbåt" her i landet, en 8 fots jolle, med Herbert Waarum som utførende medarbeider.
17.Denne beksrivelsen vil danne grunnlaget for innhenting av priser og kontraktskriving med utførende entreprenører / håndverkere.
18.Det er den svenske billedhuggeren Berndt Helleberg som har vært utførende kunstner.
19.F.S. Platou A / S er utførende arkitekter, og Astrup Høyer A / S har total entreprisen.
20.Jeg er ikke enig med Buø når han hevder det er svært sjelden de utførende parter ikke påtar seg ansvaret for de feil eller svakheter som måtte oppstå når de skal og må.
21.Men" enkelte" er altså ikke nok til at konkurransen kunne gå sin foreskrevne gang," enkelte" er heller ikke nok til at det" kunne åpnes for en dialog mellom utførende arkitekt og kunstner".
22.Narkohundene er ment som et supplement til den allerede utførende sikkerhetskontrollen.
23.Næringen omfatter ikke bare bedrifter som driver produksjon på byggeplassen, men også bransjer knyttet til den utførende virksomhet som arkitekter, rådgivende konsulenter og bedrifter som produserer og distribuerer byggevarer.
24.Projeksjon av stills og levende bilder i kombinasjon med live utførende kunstnere kan gi nye dimensjoner.
25.Selskapet efterkom pålegget, og utførende entreprenører har fulgt timeplanen, sier Ulf Henriksen, prosjektleder for Norsk Hydro på Vækerø, til Aftenposten.
26.Skedsmo Boligbyggelag (SBBL) står sentralt i den utførende fase av boligbyggingen, og det er naturlig for kommunen å fortsette det nære samarbeide.
27.Under kontraktsforhandlinger med Furuholmen ble det protokollert at endelig valg av membran og utførende firma skulle tas opp senere.
Your last searches