Norwegian-Spanish translation of utfordre

Translation of the word utfordre from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utfordre in Spanish

utfordre
provosereverb desafiar, retar
Synonyms for utfordre
Derived terms of utfordre
More examples
1.Jeg ser virkelig frem til å utfordre de chilenske forsvarsspillerne.
2.Arbeiderpartiet prøver først å høste gevinst ved å spille på misnøye, og derefter forsøker de å hente gevinst ved ikke å utfordre dem som mener reformene er riktige.
3.De vil utfordre oss, bruke oss som mål og motstandere.
4.Derfor er ATLs utspill nå ekstra gledelig, og vi vil utfordre ATL til å ta et initiativ overfor myndighetene i denne saken.
5.Derfor tok jeg chansen på å utfordre slik en klok mann som Lasse, komplimenterte Runar og ønsket sin motstander og medarbeider lykke til i den kommende duell.
6.Dersom partiet ønsker det, tar jeg gjerne fire år på Stortinget, sier statssekretæren, som imidlertid ikke vil utfordre de to første, Sverre Mauritzen og Marit Løvvig.
7.Hvis utkantAmerika reiser seg, kaster Reagan ut av Det hvite hus og velger meg, vil de andre forstå at man ikke skal utfordre bondestanden, fremholder Mondale.
8.Hvorfor utfordre CIO ?
9.Jeg vil derfor benytte anledningen til å utfordre den mannlige delen av befolkningen, sier Ragna, som garanterer at hennes treningstimer er harde nok.
10.Jeg vil utfordre Høyrefolk i kommunestyrer og fylkesting, Høyrefolk fra distriktene og de med miljøverninteresser, til å klarlegge om de støtter Senterpartiets arbeide for å øke innsatsen for å gi distriktene en bedret kommuneøkonomi og et styrket miljøvern.
11.Landene viker tilbake for å utfordre Iran av frykt for at det skal gi støtet til et internt opprør fra muslimske fundamentalister i SaudiArabia, sier kilder i Pentagon.
12.Ved en slik utstilling kan vi utfordre så vel arkitekter som byggherrer til å tenke nytt.
13.Vi vil utfordre dem til å komme med forpliktende uttalelser, konfrontere dem med tidligere vedtak og gå programmene deres nøye efter i sømmene.
14.2. nestformann Tore Haaland fra Sannes har ingen interesse av å utfordre Rogalandsrepresentanten Jens Marcussen og trekker seg også fra formannskollegiet på neste landsmøte.
15.Alle har utvilsomt tilhengere i det konservative parti, men ingen har hittil greid å samle tilstrekkelig mange Thatchertvilere rundt seg til å utfordre statsministerens stilling eller tvinge henne til å forandre kurs.
16.Amerikansk valgkamp, sa man i Fremskrittspartiet, men bare den politiske nestformannen, Helge N. Albrektsen, turde å utfordre en sittende stortingsrepresentant.
17.Bykreditt markerer sitt jubileum ved å utfordre både myndighetene og konkurrentene i bankene når det gjelder boligfinansieringen.
18.DET største handicap for Walter Mondale når han nu kan løpe ut på banen og utfordre Ronald Reagan, ligger på det psykologiske plan.
19.De gjorde det såpass dårlig i folkeavstemningen at Botha nå saktens kan ta chansen på å utfordre dem også i Namibiaspørsmålet.
20.De moraliserende pekefingre i Norge er blitt problematiske, og nettopp derfor er det så provoserende for mange å utfordre disse pekefingermenneskene.
21.Den kom på nyåret, da meningsmålingene viste at han var den eneste som kunne utfordre det konservative parti ved neste valg.
22.Den svenske vinneren av juniorenes Grand Slam i 1983 har trolig kapasitet til å utfordre McEnroe i kampen om å være nummer en i verden men på noen sikt.
23.Der har vi en materialisering som bringer noe av dette mangfold til oss, bare vi er villige til å la oss utfordre i vår norske væremåte, sa Moxnes.
24.Dermed leder Kasparov 74, og han er nå bare 1,5 poeng fra å sikre seg retten til å kunne utfordre tittelforsvareren Anatolij Karpov.
25.Det er dristig av en regjering der Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er deltagere å utfordre miljøinteressene så sterkt.
26.Det er fristende å utfordre Hermod Skånland, Rolf Presthus, Per Schreiner og andre med å spørre hvorfor ikke det eneste riktige er å bruke oljepengene til å bygge opp grunnlaget for nye, varige arbeidsplasser i Norge.
27.Det er vi som vil nøle med å fornye ham på scenen, så lenge vi ikke har et publikum å utfordre.
28.Det falt aldri noen inn å utfordre den sittende president.
29.Det går an å utfordre barn sproglig og intellektuelt hvis det samtidig i en forestilling er noe som fenger, noe som interesserer.
30.Det kan se ut som de to vesttyske 16åringene har konstruert en tandemsykkel for å utfordre hverandre - hvem er sterkest.
Similar words

 
 

utfordre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utfordreutfordrendeutfordret
Indikative
1. Present
jegutfordrer
duutfordrer
hanutfordrer
viutfordrer
dereutfordrer
deutfordrer
8. Perfect
jeghar utfordret
duhar utfordret
hanhar utfordret
vihar utfordret
derehar utfordret
dehar utfordret
2. Imperfect
jegutfordret
duutfordret
hanutfordret
viutfordret
dereutfordret
deutfordret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utfordret
duhadde utfordret
hanhadde utfordret
vihadde utfordret
derehadde utfordret
dehadde utfordret
4a. Future
jegvil/skal utfordre
duvil/skal utfordre
hanvil/skal utfordre
vivil/skal utfordre
derevil/skal utfordre
devil/skal utfordre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utfordret
duvil/skal ha utfordret
hanvil/skal ha utfordret
vivil/skal ha utfordret
derevil/skal ha utfordret
devil/skal ha utfordret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utfordre
duville/skulle utfordre
hanville/skulle utfordre
viville/skulle utfordre
dereville/skulle utfordre
deville/skulle utfordre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utfordret
duville/skulle ha utfordret
hanville/skulle ha utfordret
viville/skulle ha utfordret
dereville/skulle ha utfordret
deville/skulle ha utfordret
Imperative
Affirmative
duutfordr
viLa oss utfordre
dereutfordr
Negative
duikke utfordr! (utfordr ikke)
dereikke utfordr! (utfordr ikke)
Your last searches