Norwegian-Spanish translation of utforming

Translation of the word utforming from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utforming in Spanish

utforming
karakternoun formación [f], creación [f]
Synonyms for utforming
Similar words

 
 

More examples
1.Modern Norwaÿmagasinet får en tilsvarende utforming som magasinet" Focus on Finland", som tidligere er sendt ut.
2.Danske gågater har - til tross for jevnt over enkel utforming - fått 50100 prosent flere besøkende.
3.Enkelte av bestemmelsene i landsoverenskomsten som her er av sentral betydning, fikk sin utforming i en vekstperiode hvor lønnsomhet og konkurransevilkår var helt annerledes enn de er idag, sa Larsen.
4.Før vi utplasserer nye sykkelstativer, må vi finne frem til en egnet type som tilfredsstiller både kravene til praktisk bruk, muligheter for renhold og estetisk utforming, sier Johne.
5.Først i 1960årene fikk bakken den utforming vi kjenner idag, forteller Lagert.
6.I europeisk sammenheng ligger Oslo meget godt an når det gjelder planmessig utforming av utearealer til beboernes beste, forteller Dyring.
7.Jeg forstår godt at byplanleggerne ønsker å gi fellesanleggene en friskere utforming.
8.Selv med detaljerte regler og ulike restriksjoner for næringslivets reklamefinansiering av programmer, vil mulighetene for innvirkning på programmenes utforming være til stede, skriver rådet.
9.Vi holder minst to konferanser i året og arbeider grundig med valg og utforming av emne, noe jeg tror er en helt avgjørende forutsetning i denne virksomheten for å få med toppfolk som innledere.
10.Vi håper å få anledning til å skaffe nytt møblement, nytt gulv og bedre belysning, sier konsulent Aage Bredo Aas som har vært ansatt siden 1945 og fortsatt beundrer kapellets særegne utforming, dets symbolikk og forseggjorthet.
11.Vi må fortsette dette arbeidet for å finne en utforming av oppgaver som kan gjøre det lettere for elevene å bruke fagplaner, slik loven mener de skal brukes.
12.Våre informasjonsskilt skal få en helt ny utforming, men først skal Nationaltheatret stasjon bygges om.
13.7580 prosent av virksomheten er knyttet til utstyr fra Wang Laboratories, som er et raskt voksende amerikansk selskap som konsentrerer seg om arbeidet innen kontorautomasjon, nettverksløsninger og utforming av databaser.
14.Avdelingsingeniør Leif Andersen Berg i Vann og kloakkvesenet kan fortelle at den nye pumpestasjonen i Strandgaten har fått en spesiell utforming.
15.Ballplassens utforming (hvor mye gress og hvor mye asfalt ?) er foreløbig bare på tegnebrettet, og knapt nok det.
16.Beliggenhet, adkomst og utforming er her meget viktig for leien.
17.Beredskapsplaner for en fullstendig tilbaketrekning er således allerede under utforming under ledelse av forsvarsminister Caspar Weinberger.
18.Bl.a. med utgangspunkt i dette, og i de alminnelige distriktsog bosetningsmålene som utvalget legger avgjørende vekt på, foreslås det at distrikts og sysselsettingsmålet efterhvert gis en klarere utforming i jordbrukspolitikken.
19.Blant annet blir det en kontaktkonferanse mellom representanter for næringslivet i fylket og partiet med tanke på utforming av konkrete initativ i kommende fylkesting, sier gruppeleder Sven Even Maamoen.
20.Blant annet utforming av annonser hvor Donald var et hyppig benyttet blikkfang.
21.Både kommunens egen organisasjon og virksomhet - og forholdet til Staten - må omprøves og gis en utforming i pakt med de rådende forhold.
22.Børde viser dessuten til at ordbruken, oppsettet og den stilistiske utforming av brevet heller ikke tyder på at 14 utenlandske ambassader hadde avsendt et slikt brev.
23.DEN sterke sosialpolitiske offensiv som kom til å prege Høyres landsmøte i Oslo, har fått en konkret og forpliktende utforming i det fremlagte forslag til nytt stortingsvalgprogram for Høyre.
24.Da fikk sentrum - Tingvallastaden som den fortsatt heter fordi det er en gammel ting og markedsplass - sin nåværende utforming.
25.Da først vil selve torvet ha fått sin endelige utforming.
26.Da skatteomleggingen var under utforming i 1970, foreslo Regjeringen at all barnestønad skulle komme" forsørgeren" til gode i form av skattefradrag.
27.De eneste effektive alternativer for å oppnå en slik åpen forvaltning er utforming av regler, rettigheter, prosessgarantier og korrigeringsmekanismer som er selvvirkende, med minst mulig grad av skjønnsmessig fravikelse.
28.De siste to år har Televerket eksperimentert med ny utforming av telefonkioskene.
29.Den endelige utforming er ikke fastlagt, men gangbroen vil bli lagt der Akerselven går inn i tunnel under den kommunale inntauingstomt for ulovlig parkerte biler.
30.Den fysiske utforming av bygninger er forsøkt forbedret flere steder, med nye skiltsystemer og mer publikumsvennlige og kontaktskapende løsninger for ekspedisjonslokaler.
Your last searches