Norwegian-Spanish translation of utgående

Translation of the word utgående from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utgående in Spanish

utgående
allmennadjective que sale
  aksjonnoun salida [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Allerede før vi har passert siste sporveksel på Oslo S. for utgående setter vi oss altså godt til rette og venter på tralledamen.
2.Arbeierpartiet fikk støtte fra bystyrets øvrige partier i at retningslinjene utsettes til kommunen kommer frem til en prisavklaring med OBOS / USBL, at utgående festeavtaler midlertidig forlenges og ingen tomtefestesalg gjennomføres før det foreligger nye retningslinjer.
3.Bakgrunnen for endringen er blant annet at Sverige og Danmark har opphevet ordningen med utgående passkontroll.
4.Da forholdet ble avslørt, var det en stund på tale å stoppe all utgående telefonering fra Sogn og Kringsjå, men nå ser det ut som om Televerket finner en løsning på problemet.
5.Den nye sentralen har foreløbig" innebygget" 80 interne linjer i systemet og åtte utgående.
6.Derfor mener Rederiforbundet at de begrensninger som gjelder på låneopptak i utenlandsk valuta og ved direkte utgående investeringer, oppheves.
7.Dertil er det for både inn og utgående trafikk fjernet to trafikklys.
8.Det blir derfor bare ett utgående kjørefelt fra kl. 22.00 til 06.00 i natt og natt til torsdag, opplyser man på Veikontoret i Akershus.
9.Det er nå fast to felter for utgående trafikk i Strømsveien over Vålerengen.
10.Det er ventet trafikkaos når Vålerenggaten imorgen stenges for gjennomkjøring og Strømsveien får ett inngående og to utgående kjørefelter.
11.Det var utgående kjørebane som ble belagt.
12.Dette må veie tungt på samvittigheten til den utgående generasjon av sovjetiske ledere, krigsgenerasjonen, som nå åpenbart forsøker å skape seg et så godt eftermæle som mulig.
13.En lastebil og en personbil kolliderte i utgående felt ved Lierskogen og minst fire mennesker ble bragt til sykehus.
14.En løsning vil være et nytt, utgående kjørefelt på Sjølystveien for busser og tilsvarende bruk av sykkelfeltet mellom veien og småbåthavnen.
15.Fra mandag morgen og tre dager fremover kommer de 90 Handelog Kontororganiserte til å la være å ta telefonen, både for innkommende og utgående samtaler.
16.Gjeldende regler for direkte utgående investeringer betyr en klar diskriminering av skipsfarts og offshorenæringen.
17.Han håper forøvrig at trafikken ut av sentrum vil gli lettere når det blir to kjørefelter på Strømsveien mellom Galgeberg og Etterstad blir reservert utgående trafikk, men innrømmer at de som skal til sentrum via Strømsveien vil få større problemer når trafikken senere ihøst bare får ett kjørefelt.
18.Her sammen med Hildur Iversen og Berit Gilbo, som på forværelset holder styr på en stri strøm av inngående og utgående telefoner, brev, spørretimesvar, dokumenter og avtaler.
19.Hotellet hadde tidligere et manueltbetjent pluggebord med tre inngående og tre utgående linjer.
20.I ham oppsto en karakterfull krysning av det utgående 18. århundres ideer.
21.I praksis betyr det at feltet brukes til trafikk inn til byen i morgenrushet og utgående trafikk om eftermiddagen.
22.I tillegg ble alle henstilt om ikke å føre for lange utgående tjenestesamtaler.
23.Imorgen stenges Vålerenggaten for gjennomkjøring, og Strømsveien får ett inngående og to utgående kjørefelter.
24.Ingen kontorhjelp til å skrive brev, ingen inngående eller utgående post, ingen bud, ingen rengjøring.
25.Med bakgrunn i erfaringene fra prøveordningen vil Justisdepartementet vurdere spørsmålet om utgående passkontroll kan sløyfes i større utstrekning.
26.Men i St. Halvards gate mellom Bispegaten og Strømsveien har E6 bare ett utgående felt.
27.Men når et større antall passasjerer med bekreftet plass fra et forventet seriøst flyselskap blir latt i stikken av den grunn som skjedde med siste utgående fly før jul fra Gardermoen, så er det ikke akseptabelt.
28.Olsen vil at utgående trafikk skal tilgodesees med to felter hele veien, mens inngående trafikk må nøye seg med ett felt ved Bekkelaget og Grønlia.
29.Omsetningen på utgående frakt var på 2,5 millioner kroner, mens det inn til Norge var tale om 6,5 millioner kroner.
30.Politiet prøvde å få ryddet utgående kjørefelt.
Your last searches