Norwegian-Spanish translation of utlåner

Translation of the word utlåner from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utlåner in Spanish

utlåner
mannnoun prestador [m]
  kvinnenoun prestadora [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Det betyr at dere blir netto utlåner, eller investor.
2.Men han påpekte også at man nå går inn i en bankmessig fase to, da Norge efterhvert kan komme til å bli utlåner av kapital, efter at de nordiske land hittil alltid har vært låntagere.
3.Senere garanterte kvinnen for to lån til, ett i bank og ett til en privat utlåner.
4.Thorleif Kleve er i det daglige forliksmann, og vet godt hvordan det er å sitte mellom skyldner og utlåner.
Your last searches