Norwegian-Spanish translation of utløper

Translation of the word utløper from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utløper in Spanish

utløper
allmennnoun estribaciones [fp]
  geologinoun afloramiento [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Derwall raus" lød en plakat på flyplassen, men trener Jupp Derwall sier offisielt som alltid - at han blir sittende til kontrakten utløper i 1986.
2.Forhørsretten kan være tilbøyelig til å avsi kortere fengslingskjennelse i perioden før jul, slik at fengslingstiden utløper før julaften ringer inn.
3.Heldigvis gikk ABC med på å fordele fratrekket på de gjenværende kontraktsår, slik at vi blir trukket rundt 60 000 kroner pr. år frem til kontrakten utløper i 1988, sier Bislettalliansens formann Ivar Egeberg.
4.Jeg håper at når denne fengslingsperioden utløper 2. november, vil retten igjen ha stadfestet kjennelsen fra forrige rettsmøte, sier Underland.
5.Jeg kan forsikre at Regjeringen før avtalen utløper vil foreta en omhyggelig vurdering av alle sider ved disse spørsmål, og som tidligere rådføre seg med Stortingets organer, sa utenriksminister Stray.
6.Jeg tviler sterkt på at russerne vil klare å produsere 630 millioner tonn i 1085, slik femårsplanen som da utløper har som mål.
7.Jeg tviler sterkt på at russerne vil klare å produsere 630 millioner tonn i 1985, slik femårsplanen som da utløper har som mål, sier Bergsager.
8.Ofte står det at kontrakten kan fornyes for ytterligere 50 år, for 10 år ad gangen, eller det står simpelthen at den kan fornyes, når festetiden utløper.
9.Vår konsesjon utløper 1. mars.
10.Alle som arbeider på" Rettedalkontrakter" rundt om i landets forskjellige kommuner, har kontrakter som utløper 30. juni, og først i løpet av dagen får fylkesarbeidskontorene vite hvor stor del av" potten" de får til fordeling på de forskjellige distriktsarbeidskontorene.
11.Amerikanske OLdeltagere uttrykker skuffelse over den sovjetiske beslutning, men mange av dem påpeker at tidsfristen for anmeldelse ikke utløper før 2. juni.
12.Ankefristen i saken utløper 23. juli, og hvis ingen av de to innen denne tid har angrepet dommen, vil den bli rettskraftig og kunne danne presedens for fremtiden.
13.Arbeiderpartiet har kun motsatt seg justeringer i inneværende kommunevalgperiode som utløper 1987, mens byggevirksomhet innenfor nåværende Markagrense først kan bli aktuelt på 1990tallet, slik at det på ingen måte er gitt at det blir boligbygging selv om det avsettes beredskapsarealer i Marka for å møte et antatt fremtidig boligbehov.
14.Av de 46 arbeidstagerne på de tre siste manuelle sentralene er 21 sagt opp, mens fem hadde arbeidskontrakt som utløper idag.
15.Avtalene for de kommuneansatte utløper 1. mai, og forhandlingene begynner ikke for fullt før langt ute i april.
16.Avtalene for de offentlig ansatte utløper først 1. mai, og det kan neppe ventes noen avklaring før påske.
17.Avtalene i offentlig sektor utløper 30. april, men ingen regner med at det vil foreligge noen avtale innen den tid.
18.Avtalene utløper 1. mai. Det er ventet harde forhandlinger, ikke minst fordi Regjeringen har varslet at lønnsveksten må begrenses til fem prosent iår, og det er lite trolig at Staten som arbeidsgiver vil gå foran for å bryte ut av denne rammen.
19.Bakgrunnen for at Braathens nå vil reise administrasjonsbygg ved Fornebu, er at selskapets leiekontrakter i Ruseløkkveien i Oslo utløper ved neste årsskifte, opplyser Braathen.
20.Begge parter rektor og lærerne - undertegnet en protokoll som innebærer at rektor overføres fra Lena til en rådgivnings og undervisningsstilling på Gjøvik tekniske fagskole når hans permisjon fra Lena videregående skole utløper 1. august.
21.Bergesen vil bli stadig mere markedsavhengig efter hvert som de langsiktige fraktavtaler utløper, understreker Sundt.
22.Bjørn Haugs første treårige periode som riksmeglingsmann utløper forøving i januar.
23.Bl.a. er det innvilget en rekke lån som skal erstatte gråmarkedslån, som er sagt opp og utløper efterhvert.
24.Bygningsrådets funksjonstid utløper derfor nyttårsnatt, og det kan vel være bra det og !
25.Charteravtalene utløper iløpet av 1984.
26.Contadoragruppen har bare ett møte igjen for fristen utløper for en avtale mellom gruppen og fem mellomamerikanske land.
27.Da utløper nemlig fristen for kjøp av fergen.
28.Da utløper også Norges assosieringsavtale med ESA.
29.Da utløper søknadsfristen for tilskudd fra prosjektet Ungdommens Egne Bedrifter.
30.De fleste kontrakter utløper 1. september.
Your last searches