Norwegian-Spanish translation of utløser

Translation of the word utløser from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utløser in Spanish

utløser
allmenn? liberación
Similar words

 
 

More examples
1.Et isolert angrep på Sverige utløser ingen verdenskrig.
2.Myndighetene skal ikke være forbauset over at det nye Statoilfunn utløser nye krav nordfra om å komme videre.
3.Bill, sa en perpleks president, som ikke er vant til at slike samtaler utløser seriøse drøftelser, jeg skal ta meg av spørsmålet øyeblikkelig.
4.Det er veldig risikabelt hvis slike ledighetstall i vintermånedene utløser massive tiltak til generell stimulans av f.eks. kommuneøkonomien, sa Reinertsen.
5.Jeg er optimist og tror at utglidningene vil gå så langt at de i seg selv utløser et initiativ, for eksempel en presseombudsmann som man har i Sverige, sa Bratholm.
6.Krigen mellom Iran og Irak må bringes til opphør før den utløser en eksplosjon i MidtØsten, fremholder Bahrains utenriksminister Mohammed Bin Mubarak AlKhalifa.
7.Vi har konsentrert oss særlig om hormonproduksjonen og gener som utløser produksjon av bestemte hormoner.
8.Alle vet at det umiddelbart utløser motaksjoner, og det system som er etablert innen høyere undervisning og forskning, vil antagelig bli gjenstand for bare små justeringer i årene som kommer.
9.Altså av det fenomen at tilfeldige hendelser utløser en kjedereaksjon og blir bestemmende for liv og tenkning i lange tider.
10.At det er den hormonelle beredskapen som rent fysisk utløser slaget, er en annen sak.
11.Begeistringen den kjempende Ferraro utløser er ikke til å misforstå, men den strekker ikke til.
12.Bildet utløser varme følelser og et godt smil, noe man trygt kan si mangler i norsk presse idag.
13.Brannvarslere som er direkte tilkoblet vår sentral utløser ofte alarmen på grunn av lynnedslag.
14.Både Erling Norvik og Arne Skauge hevder nå at formuleringene i forslaget til nytt partiprogram om en atomvåpenfri sone i Norden, utløser sterke reaksjoner.
15.Båtene skjærer hull i isen og utløser sine raketter i neddykket stilling, skriver det militære ukemagasinet Aviation Week.
16.DETTE betydelige omfang av stjålne våpen utløser straks spørsmål om hensikten med tyveriet og hvor våpnene vil kunne ta veien, teorier og spekulasjoner som alle er foruroligende.
17.Den bør monteres i taket i nærheten av soverommet og utløser alarm når gasser fra forbrenning stiger opp.
18.Den regelrette nedslaktningen utløser et ramaskrik over hele verden...
19.Den skal også handle om hva som utløser volden, men akkurat det var det ikke lett å fatte - slett ikke hva som skulle få kvinnegruppen til å stene den enslige mannen, om det da ikke skulle være den rene grusomhet - bare fordi han var alene, de var mange og de hadde muligheten.
20.Derfor må det på bred front skapes et miljø i bedriften som stimulerer og utløser initiativ, vilje til å ta ansvar og ønske om å løse problemer.
21.Dermed utløser de passive endringer av samme omfang i andre størrelser.
22.Det de gjorde var å overføre et gen som utløser veksthormoner.
23.Det er bankgirosystemets økende markedsandeler, som utløser denne nyordningen.
24.Det er en tilbakevendende strid som nå er blusset opp igjen, men den utløser nå sterkere følelser på bakgrunn av mordet på Jerzy Popieluszko.
25.Det er ikke det forhold at nasjonalstater holder sitt forsvar i orden som utløser krig.
26.Det er ikke uvanlig at lyn utløser brannvarslere, men fredagens tordenvær førte til svært mange utrykninger.
27.Det er klart at en slik problemstilling utløser debatt og krever avklaring så tidlig som mulig i femårsperioden.
28.Det er truselen som utløser markeringen av reviret, fredelig eller krigersk.
29.Det fører dessuten til matvaremangel, som utløser opptøyer og annen uro.
30.Det hender at stryk til eksamen kan være det som utløser et selvmord.
Your last searches