Norwegian-Spanish translation of utlede

Translation of the word utlede from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utlede in Spanish

utlede
allmennverb derivar, trazar, atribuir
Synonyms for utlede
Anagrams of utlede
More examples
1.Heimat" er et forsøk på å utlede en identitet.
2.Det understrekes at en endring av alliansens atomstrategi efter undertegnernes mening ikke uten videre lar seg utlede av kristne prinsipper, hvis man ikke vil velge et konsekvent pasifistisk standpunkt.
3.Fortsatt er det altfor tidlig å utlede de helt store konklusjoner foran sesongen, men en slags fasit må bli at Brit Pettersen holder en stø kurs mot en stor sesong, og at de øvrige i eliten nok også er i nærheten av der de bør være på nåværende tidspunkt.
4.Og det får folk først og fremst på byens vestkant, later det til - hva man nå kan utlede av det.
5.Vi skal riktignok ikke utlede all verdens konklusjoner av sesongens World Cuppremiere over 15 kilometer i italienske Cogne idag, men opptakten til vinterens store" slag", det vil i første rekke si SeefeldVM, var så oppmuntrende at det slett ikke er noen grunn til å henge med hodet på våre langrennsgutters vegne.
6.Heimat" er et forsøk på å utlede en identitet.
7.Anatomer er istand til å utlede og slutte seg til en god del kunnskap fra formen på kjevebenet og tennene.
8.At hun har vanskelig for å oppdage fakta som ville problematisere hennes egen situasjonstolkning, at hun er rask til å utlede alminnelige situasjonsbeskrivelser av løsrevne episoder, at hun bruker intervjuer uten å gi de nødvendigste informasjoner til støtte for vurderingen - nåvel, slike og verre synder har forfattere gjort seg skyld i før.
9.Av dette kan man utlede at politikerforakten kanskje er mer utbredt enn ønsket om republikk er.
10.Av dette må vi utlede at det er flere voksne som går på kino.
11.Derfor gir det grunn til refleksjoner at departementet ikke forklarte det vi kan utlede av Solstrands studie, nemlig at tallene er sterkt misvisende.
12.Dessuten har det vært mulig å utlede av artikler i sovjetisk presse at forholdene på oljefeltene er langt fra tilfredsstillende.
13.Det man kan utlede av et aspekt, kan motsies av et annet, uten at det nødvendigvis behøver å være med i beregningen.
14.Forskningen tar sikte på å finne frem til en større forståelse av mekanismene, og utlede tiltak i forebyggende øyemed.
15.Man vil ikke svare hverken ja eller nei på spørsmålet om hvorvidt gjerningsmannen er pågrepet, og av det kan man i det minste utlede at man har visse spor å følge.
16.Og hedersgjesten fra Regjeringen, landbruksminister Svein Sundsbø, klarte på et merkverdig vis i sin takkformaten tale å utlede at båtlivet egentlig hører inn under Landbruksdepartementet.
Similar words

 
 

utlede as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utledeutledendeutledet
Indikative
1. Present
jegutleder
duutleder
hanutleder
viutleder
dereutleder
deutleder
8. Perfect
jeghar utledet
duhar utledet
hanhar utledet
vihar utledet
derehar utledet
dehar utledet
2. Imperfect
jegutledet
duutledet
hanutledet
viutledet
dereutledet
deutledet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utledet
duhadde utledet
hanhadde utledet
vihadde utledet
derehadde utledet
dehadde utledet
4a. Future
jegvil/skal utlede
duvil/skal utlede
hanvil/skal utlede
vivil/skal utlede
derevil/skal utlede
devil/skal utlede
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utledet
duvil/skal ha utledet
hanvil/skal ha utledet
vivil/skal ha utledet
derevil/skal ha utledet
devil/skal ha utledet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utlede
duville/skulle utlede
hanville/skulle utlede
viville/skulle utlede
dereville/skulle utlede
deville/skulle utlede
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utledet
duville/skulle ha utledet
hanville/skulle ha utledet
viville/skulle ha utledet
dereville/skulle ha utledet
deville/skulle ha utledet
Imperative
Affirmative
duutled
viLa oss utlede
dereutled
Negative
duikke utled! (utled ikke)
dereikke utled! (utled ikke)
Your last searches