Norwegian-Spanish translation of utlegning

Translation of the word utlegning from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utlegning in Spanish

utlegning
allmenn? interpretación
Synonyms for utlegning
Similar words

 
 

More examples
1.DE CUELLARS dystre utlegning kan uten vanskeligheter forsterkes.
2.Da åpnet professor Monrad konserten med et hyldningsdikt og en utlegning om denne musikkens opphøyede og foredlende virkning.
3.Det samme gjelder en nær gjengivelse og utlegning av skriftsteder.
4.Det var rik mulighet for å legge hovedvekten på forskjellig stoff i dette drama - fra klassemotsetninger i velkjent utlegning til menneskelivets iboende tragikk.
5.Efter å ha registrert Gro Harlem Brundtlands utlegning av det nye partiprogram, konstaterer Sp.organet at" med Arbeiderpartiet ved roret skal det imidlertid bli ny vekst for alle penga.
6.Grunnen til at jeg reagerer så sterkt på" Verdiboken" er for det første at den påberoper seg kristen autoritet basert på en utlegning av kristendommen jeg ikke kjenner fra min barnelærdom.
7.Hans utlegning av Bibelens syn på arbeidet som et uttrykk for straff, gjør meg også litt spørrende til hvilke prinsipper han bruker i sin bibelutlegning.
8.Ifølge Aftenpostens utlegning i leder 23. august, vil det bli vanskeligere for unge å skaffe seg bolig hvis retten til å trekke fra gjeldsrenter på selvangivelsen blir begrenset.
9.Ifølge Halvorsens selvforherligende utlegning forholder det seg slik at" der vi snakker om fellesskapets ansvar og omsorg for menneskene, snakker de om muligheter for privatisering og bruk av det frie marked".
10.Jeg tror jeg var en ganske oppmerksom tilhører ved mine konfirmantforberedelser, men jeg må innrømme at det er meget jeg ikke kjenner igjen når jeg nu leser bokens utlegning av det ti bud.
11.Men Ortegas fantasifulle utlegning av" amerikanske planer" var selvfølgelig først og fremst beregnet for hjemmekonsum.
12.Men nei, i boken finner man nesten den stikk motsatte utlegning.
13.Og på bedehus og over kaffekoppen etter lekpredikantens enkle utlegning av Skriftens ord vil Bratteruds syn på homofile og homofili ha den samme fruktbare sædejord som før.
14.Slik behøver den selvreflekterende modernistiske kunsten filosofisk utlegning som integrert del, og interpretasjonen blir selv til kunst.
15.Tilvaret fra Johan Jørgen Holst (Aftenposten 12. mars) var så urimelig i sin utlegning av mine synspunkter at det minnet om ordtaket at ingen blir såret som ikke føler seg truffet.
16.Jeg vil reservere meg noe overfor denne utlegning av hva som skjedde i den foregående periode.
17.At slik utlegning er meningsløs, vet artikkelforfatteren meget vel.
18.DER står det, ifølge Bakkes utlegning, at overbud er når en person byr over andre på en auksjon - og får tilslaget.
19.Det som sist ble diskutert offentlig og som muligens kan tenkes å ligge til grunn for presidentens utlegning, var visse skriverier - blant annet en nyutkommet pamflett - om russifiseringen av Estland og en bok om den såkalte Terijokiregjeringen.
20.Det var uforsiktig av meg å kommentere andres utlegning av noe en tredje person hadde skrevet.
21.Dette er efter min mening en rettferdig utlegning av kveldens tema, hvis det nå var rettferdigheten det gjaldt.
22.En vanlig utlegning av Gandhis balansegang mellom supermaktene er at han riktignok ønsker å beholde det gode forhold til SovjetUnionen, men at han samtidig er oppriktig interessert i å bedre forholdet til USA.
23.Forkynnelse og utlegning er slett ikke meg.
24.Intet kan imidlertid være mer grunnløst enn en slik utlegning.
25.Lagmann Astri Rynning kunne vanskelig se hva Treholt ønsket med denne detaljerte utlegning.
Your last searches