Norwegian-Spanish translation of utlevering

Translation of the word utlevering from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utlevering in Spanish

utlevering
rettsvitenskapnoun extradición [f]
Derived terms of utlevering
Similar words

 
 

More examples
1.Utlevering og innsamling av økonomiske, tekniskvidenskapelige eller andre opplysninger inneholdende tjenestehemmeligheter av en person som er tiltrodd disse gjennom tjeneste eller arbeide eller har fått kjennskap til dem på annen måte, til utenlandske organisasjoner eller deres representanter, vil bli straffet med frihetsberøvelse i inntil tre år eller arbeidsleir i inntil to år.
2.Hvis de to pågripes i utlandet, vil dermed en eventuell utlevering gå raskere, sier Carlson.
3.Hvis ikke pressen selv rydder opp, vil det gamle systemet med utlevering av fortrolige hemmeligstemplet budsjettstoff (bildet) med sperrefrist bryte helt sammen, sier finansminister Rolf Presthus.
4.Mens landene i SentralEuropa har vært opptatt av de klare juridiske prinsipper for domsavgjørelser og utlevering, har vi i Norden vært mer oppatte av at hensynet til barnets beste også må legges til grunn.
5.Og dersom vi tiltrer de to konvensjonene, vil de samme prinsippene gjelde for utlevering fra en rekke andre land også, sier han.
6.Systemet har vist seg populært i vårt naboland, hvor man har satt grensen på minimum 2000 innbyggere for slik utlevering.
7.Alternativet til utlevering var å utvise dem til en tredje stat.
8.Britene mener at raskere utlevering av eftersøkte IRAfolk ville være det beste bevis på at Dublin virkelig ønsker et slikt samarbeide, selv om slike utleveringer er politisk ubehagelige for Dublinregjeringen.
9.Britisk politi har flere ganger forgjeves bedt om utlevering av en IRAmann, John Downey, som mistenkes for å ha deltatt i bombeattentatenen i Hyde Park og Regents Park sommeren 1982, da 11 soldater ble drept og over 50 skadet.
10.Byråsjefen kan ikke huske å ha behandlet lignende saker hvor departementet overser påtalemyndighetens råd om utlevering av en domfelt person.
11.Byråsjefen påpeker at det fra Justisdepartementets side også forelå en rekke sterke grunner for å opprettholde politiets begjæring om utlevering.
12.Cand. jur. Nina Britt Berge gikk i en artikkel i Aftenposten 30. april inn for en avkriminalisering av all bruk av narkotika og en kontrollert utlevering av stoff til narkomane.
13.Chilenske myndigheter har tidligere avvist tilsvarende henstillinger om utlevering fra Israel og VestTyskland.
14.Da jeg på Wilkes vegne adskillig senere anmodet om utlevering av materialet, besluttet imidlertid påtalemyndigheten å kreve dette beslag inndradd, og inndragningssak ble reist for Oslo byrett høsten 1982.
15.Da nazimyndighetene som mottrekk nektet utlevering av rasjoneringskort uten ved personlig fremmøte, beslagla hjemmefrontens menn, den såkalte Oslogjengen, 80 000 kort underveis fra trykkeriet.
16.Da offentliggjorde Det øverste sovjets lovtidende en ny paragraf, 131 - i straffeloven med den talende tittel" Utlevering av informasjon inneholdende tjenestehemmeligheter til utenlandske organisasjoner".
17.De ba om fritt leide tilbake til hjemlandet og garantier mot utlevering til USA.
18.De mener at utlevering av dokumentene kan avsløre ham.
19.Den ble endelig avgjort i det portugisiske justisdepartementet efterat høyesterett i Portugal også hadde gått inn for utlevering.
20.Den britiske riksadvokat ble derfor selv forelagt bevisene mot Evelyn Glenholme før britisk politi i all hemmelighet dro til Dublin for å be om arrestasjon og utlevering før helgen.
21.Den norske ambassadør i India, Tancred Ibsen, hevdet på sin side at han ikke var klar over at India formelt skulle ha bedt om utlevering av Singh.
22.Den prioriterte posten behandles som brev, postkort og trykksaker uten rabatt i dag, dvs. sending med første postavgang og utlevering med første omdeling efter ankomst.
23.Den som hadde ventet seg satire, refs, utlevering, ventet å få se verden renset gjennom latterens tårer, den ventet forgjeves.
24.Departementets beklagelse blir fremsatt i et brev til Norsk Presseforbund, og er svar på Presseforbundets klager over sen behandling av saker som gjelder utlevering av dokumenter i forvaltningen.
25.Dersom det oppstår uenighet mellom SAS og luftfartsmyndighetene på dette området, bør spørsmålet om utlevering av ferdskriveren avgjøres av domstolene, mener SAS.
26.Det avgjørende er imidlertid hvordan en slik legalisering og utlevering av narkotika gjennomføres, hvilke ressurser som settes inn og hvilke parallelle tiltak som iverksettes.
27.Det er første gang Frankrike går med på slik utlevering.
28.Det het i en lengre artikkel at han lot seg bestikke med enorme summer mot utlevering av matvarer og delikatesser som var beregnet for helt andre mottagere.
29.Dette bidrar uvegerlig til å sette Zambias utlevering av flyktninger i et ekstra grelt lys.
30.Dette er en finansieringskilde av en helt annen størrelsesorden enn den mer tradisjonelle innsamlingsmetoden - kidnapping av rike personer og utlevering mot løsepenger.
Your last searches