Norwegian-Spanish translation of utligger

Translation of the word utligger from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utligger in Spanish

utligger
allmenn? foque
Similar words

 
 

More examples
1.En utligger er en liten riksrøys, som bare har en N for Norge eller en S for Sverige på hjertestenen.
Your last searches