Norwegian-Spanish translation of utparsellere

Translation of the word utparsellere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utparsellere in Spanish

utparsellere
allmennverb medir
More examples
1.Et større areal, Strømstangen, er underlagt regulering, fordi flere av grunneierne ønsker å utparsellere sine eiendommer.

 
 

utparsellere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utparsellereutparsellerendeutparsellert
Indikative
1. Present
jegutparsellerer
duutparsellerer
hanutparsellerer
viutparsellerer
dereutparsellerer
deutparsellerer
8. Perfect
jeghar utparsellert
duhar utparsellert
hanhar utparsellert
vihar utparsellert
derehar utparsellert
dehar utparsellert
2. Imperfect
jegutparsellerte
duutparsellerte
hanutparsellerte
viutparsellerte
dereutparsellerte
deutparsellerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utparsellert
duhadde utparsellert
hanhadde utparsellert
vihadde utparsellert
derehadde utparsellert
dehadde utparsellert
4a. Future
jegvil/skal utparsellere
duvil/skal utparsellere
hanvil/skal utparsellere
vivil/skal utparsellere
derevil/skal utparsellere
devil/skal utparsellere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utparsellert
duvil/skal ha utparsellert
hanvil/skal ha utparsellert
vivil/skal ha utparsellert
derevil/skal ha utparsellert
devil/skal ha utparsellert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utparsellere
duville/skulle utparsellere
hanville/skulle utparsellere
viville/skulle utparsellere
dereville/skulle utparsellere
deville/skulle utparsellere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utparsellert
duville/skulle ha utparsellert
hanville/skulle ha utparsellert
viville/skulle ha utparsellert
dereville/skulle ha utparsellert
deville/skulle ha utparsellert
Imperative
Affirmative
duutparseller
viLa oss utparsellere
dereutparseller
Negative
duikke utparseller! (utparseller ikke)
dereikke utparseller! (utparseller ikke)
Your last searches