Norwegian-Spanish translation of uvennlig

Translation of the word uvennlig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uvennlig in Spanish

uvennlig
oppførseladjective frío, poco amable, hostil, desagradable, rudo, mal educado, descortés
  ordadjective duro, áspero, grosero
  uanstendigadjective insultante, injurioso, ofensivo, ultrajante
Synonyms for uvennlig
Similar words

 
 

More examples
1.Disse sympatier gjør ham til en person som er uvennlig stillet til det polske system, såvel som myndighetene og den politikk som dette system representerer, fremholder Jan Rem.
2.Han skriver i overensstemmelse med sin overbevisning som er uvennlig mot oss, men som i virkeligheten er hans egen.
3.Amnesty protesterer mot at flyktninger overhodet blir svært uvennlig behandlet av de finske myndigheter.
4.Da han kom tilbake til Moskva, ble han for første gang i sin sjakklige løpebane nødt til å gå gjennom tollen som andre folk, og visitasjonen skal ha vært både nærgående og uvennlig.
5.Deres følge, skriver Speer, måtte nøye seg med et uvennlig mottagelsesrom som på samme tid var gjennomgangsrom til toaletter, trappehus og den store spisesalen.
6.Det alarmerende med de sovjetiske røverhistorier er at de kan risikere å bli trodd av endel mennesker i India, eftersom mange indere fra før av er uvennlig stemt overfor USA på grunn av det de oppfatter som Washingtons støtte til erkefienden Pakistan.
7.Det ble en livlig debatt, men aldri uvennlig.
8.Enkelte - spesielt totalitære stater - anser det som en uvennlig handling å si opp sitt statsborgerskap og aksepterer det ikke.
9.Hun ser en tanke vaktsomt på meg, men ikke uvennlig...
10.Hvem kan si opp en slik avtale uten at det blir oppfattet som en uvennlig handling ? spør Fostervoll som fremholder at dersom en slik sone først er opprettet, finnes det ingen vei ut av den igjen.
11.Personlig kan jeg, efter å ha kjent ham i over 40 år, aldri huske at han har sagt et uvennlig ord til noen.
12.Selvmordet ble av Libya ansett som en" uvennlig handling" overfor landet.
13.Til tross for at de sovjetiske ledere lover øket gjensidig forståelse mellom våre to folk, bekrefter Treholtsaken at de samme lederne tenker og handler på en mildt sagt uvennlig måte.
14.føler seg uvennlig behandlet.
15.Den danske utenriksminister EllemannJensen hevdet ved fremleggelsen av Rockallkravet at det ikke måtte betraktes som en uvennlig handling overfor Storbritannia, langt mindre som en begynnende konflikt mellom de to EF og NATOpartnere, men kanskje en liten disputt.
16.Det utløste en skarp gresk protest mot hva landets utenriksminister tirsdag betegnet som en" uberettiget og uvennlig amerikansk handling".
17.Israelernes kamp for å overleve i en uvennlig omverden har i vide internasjonale kretser vakt beundring og anerkjennelse, men også forbitrelse.
18.Logan hevdet i en kort diskusjon med ungdommene at deres handling var uvennlig, fordi juletreseremonien markerer vennskapet mellom Storbritannia og Norge.
19.Potalapalasset ruver med sine tykke murer og over 1000 værelser nesten uvennlig opp fra klippene.
20.På borgerlig side utviklet situasjonen seg fra uvennlig til giftig.
21.Russerne kalte henvendelsen" en uvennlig handling", og brøt den diplomatiske forbindelse.
22.Samtalene mellom den britiske utenriksminister Sir Geoffrey Howe (til venstre) og den polske statsminister, general Wojciech Jaruzelski blir på britisk hold betegnet som åpenhjertige, men uten noen uvennlig undertone.
Your last searches