Norwegian-Spanish translation of uvesentlig

Translation of the word uvesentlig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uvesentlig in Spanish

uvesentlig
vektadjective insignificante, secundario, irrelevante, trivial, fútil, prescindible, circunstancial, incidental, periférico
  uvesentligadjective secundario, innecesario
  oviktigadjective extrínseco, ajeno, fuera de lugar
  uvensentligadjective secundario, innecesario
Synonyms for uvesentlig
Similar words

 
 

More examples
1.Departementet vurderte Jahres henvendelse ut fra det forhold at det her forelå et tilbud om et ikke uvesentlig tilskudd til den norske tankflåte på valutarisk gunstige vilkår.
2.Ganske nøyaktig ett år skiller de uttalelsene, og på det året har det foregått en ikke uvesentlig forandring med Ingrid Kristiansen.
3.Spørsmålet om skriftlig eksamen skal begynne før eller efter 17. mai, er uvesentlig, mener arbeidsgruppen, som fastslår at hensynet til forsvarlig Censur og til at Censorene skal ha tid til vanlig undervisning ved siden av, må avgjøre når eksamen skal avholdes.
4.Absolutt ingen forhåndskunnskaper om data er forventet, snarere tvertimot, og kjønn eller bostedsadresse er uvesentlig.
5.At han har byttet nadverdsvinen med honning, er like uvesentlig som spørsmålet om alkoholfri altervin her hjemme.
6.DTBB har også ikke uvesentlig aksjeportefølje i store industriselskaper.
7.Den moderne Narcissos, som bilde på mannens labilitet i en tid hvor mer enn ett rollemønster diskuteres og inflateres, er heller intet uvesentlig aspekt.
8.Deres åndelige, kulturelle og religiøse tilknytning til Sion, til Jerusalem, prøver forfatteren å forbigå eller redusere til noe uvesentlig.
9.Dernest må foreldrene ikke betrakte aktiviteten som noe uvesentlig pusleri barna blir satt til, mens de store for eksempel skal hvile.
10.Dessuten er det et ikke uvesentlig biprodukt at avtalen vil ha betydning for norsk industri.
11.Det betyr at en ikke uvesentlig del av varene virkelig blir solgt for denne prisen i markedet, påpekes det i meldingen fra Forbrukerombudet.
12.Det ble ikke skjelnet mellom viktig og uvesentlig.
13.Det er efter min mening helt uvesentlig hvem som eier det immaterielle og abstrakte som heter knowhow, sier han.
14.Det er ikke uvesentlig om industriens andel av de sysselsatte synker fra rundt 30 til 25 prosent, eller om den halveres.
15.Det er spennende lesning, og det er ikke uvesentlig lesning.
16.Det kan det ikke bli når en ikke uvesentlig del av det politiske spektrum, i dette tilfelle venstresiden, ikke har deltatt i valget på grunn av borgerkrigen.
17.Dette bidrar i ikke uvesentlig grad til stagnasjon i omsetning, driftsinnskrenkninger etc. og tap av arbeidsplasser på norsk side.
18.Ditlevsen trakk på skuldrene som for å vise at han betraktet spørsmålet som uvesentlig.
19.Dugnadsinnsatsen av klubbens egne medlemmer, bl.a. så godt som alle i bandyavdelingen, er ikke uvesentlig.
20.Eftersom de tre beste i forrunde A og B møtes i en hovedrunde og de tre beste i C og D i den andre, er" navnene" ikke uvesentlig.
21.Eksempelvis er det ikke uvesentlig at rormannen har fri sikt, og jeg har sett en god del brettplasseringer hvor man ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til det.
22.Ellers er det forunderlig uvesentlig hvordan jeg har det.
23.En fortegnelse over boktrykkere som har startet aviser fyller to hele sider og bekrefter at avisutgivelser har vært en ikke uvesentlig del av trykkerivirksomheten, både før og nu.
24.En ikke uvesentlig del av kravets hovedpost gjelder nemlig kompensasjon for økede renteutgifter.
25.En ikke uvesentlig ressurs for en klubb.
26.Et ikke uvesentlig aspekt er at vi gjennom sprog og tanke kan hjelpe menneskene til å forstå hva de egentlig får ut av en computer - og den moderne teknikks vidundere ellers !
27.Et ikke uvesentlig gode.
28.Et ikke uvesentlig moment er at de to siste sesongene sett fra båtfolkets side - var værmessig riktig fine, noe som stimulerer omsetningen og virker prisdrivende.
29.FOR dem som har problemene tett innpå seg, blir det neppe oppfattet som hverken uvesentlig eller uinteressant når Regjeringen f.eks. understreker at utbygging av eldreomsorg og helsevesen vil bli gitt høy prioritet.
30.Hr.redaktør Slik lyder Aftenpostens overskrift for en velgerundersøkelse som NOI har foretatt for mars, og som viser at en ikke uvesentlig del av Høyres og Senterpartiets velgere ville ha stemt på andre partier ved et valg idag.
Your last searches