Norwegian-Spanish translation of uvillig

Translation of the word uvillig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uvillig in Spanish

uvillig
motvilligadjective reacio, reticente, sin ganas
  uvilligadjective no dispuesto, poco dispuesto
  allmennadjective reluctante, reacio, mezquino
  utilbøyeligadjective no dispuesto, poco dispuesto
  medgivendeother a regañadientes
Synonyms for uvillig
Similar words

 
 

More examples
1.Patriarken"s nærmere 50 sentre i fire land er av de fleste nøytrale observatører fra flere land ansett som en suksess, oppnådd på tvers av et uvillig fransk helsebyråkrati.
2.Hvis det er en bred oppfatning at jeg bør fortsette, er jeg ikke uvillig.
3.Men jeg ser ingen prinsippielle problemer i å bli styremedlem, og er slett ikke uvillig til å påta meg en slik oppgave.
4.Men når en uvillig grunneier stikker kjepper i hjulene for en fortetning i nabolaget, hva skal kommunen da gjøre ?
5.Administrasjonen i Ålesund stiller seg ikke uvillig til en mer formalisert forbindelse.
6.Asker er ikke uvillig til forhandlinger, men det må foreligge konkrete forslag slik at partene kan få prosedere sine synspunkter.
7.Avmålt og uvillig forteller hun at europeere, afrikanere re, arabere og asiater utgjør hjørnestenen i Londonforretningens kundekrets.
8.Da var gjesten, som i parentes ikke er vant til utpreget kroppsarbeide eller uvillig til å hjelpe andre, så sliten i ryggen at det gjorde vondt.
9.En talsmann for kampanjen sa på en pressekonferanse igår at et omfattende forbud mot prøvesprengninger er den raskeste og enkleste måte å redusere våpenkappløpet, fordi USA og SovjetUnionen enten ikke er istand til eller uvillig til å forahandle seriøst om våpenkontroll.
10.Er det bruk for meg til vikartjeneste, og jeg har helsen, så skal jeg ikke stille meg uvillig.
11.Flere ledende sosialdemokrater stiller seg heller ikke uvillig til en sammenslåelse, men her har David Owen sagt blankt nei.
12.Forøvrig sa Ingrid I. Willoch at dette egentlig bare er av teoretisk interesse, fordi det i praksis ikke er slik at kandidater som blir innstillet på såkalt sikker plass, er fortvil og høyst uvillig til å bli valgt som stortingsrepresentant.
13.Han leder regjering og parti med fast hånd og er uvillig til å lytte på motargumenter.
14.Han medgir gjerne at hans politiske syn er mest sammenfallen med det Høyre står for, han sier seg ikke uvillig til å stå på listen hvis han kan gjøre nytte for seg der, men tror at han har større forutsetninger for å løse problemer i industrien enn i politikken.
15.Harald U. Lied er ikke uvillig til å la seg renominere dersom han blir bedt om det av Oppland Høyre.
16.Helt uvillig til å la seg fotografere sukket Granov oppgitt og innrømmet at det var ham vi lette efter, og mens det romsterte inne i leiligheten fra flere gjester kunngjorde han at, - ja, han var svært skuffet over det han hadde hørt.
17.I V54 førte Pochard i det lengste, godt betrodde Admiral Walter var uvillig og galopperte seg ut av bildet.
18.Jeg nikket tappert til kjente, og med Pippi som uvillig slep fant jeg efter usigelig lang tid en ledig stol.
19.LOs representant Børre Pettersen var ikke uvillig til å drøfte en slik fremgangsmåte videre.
20.Manchester United er interessert i Zbigniew Boniek, og polakken er ikke uvillig til å flytte på seg...
21.Med vår innstilling er det uvillig vi tar ordet i vår munn.
22.Men Miljøverndepartementet er uvillig til å få dette forhold belyst.
23.Men tilbake et øyeblikk til Sagene og mange av denne skoles lærere (selv om undertegnede meget uvillig gir dem enda mer publisitet).
24.Mitt inntrykk er at den organiserte delen av båtindustrien ikke er uvillig til det, sier Karl Morten Wiklund.
25.Samferdselsdepartementet er ikke uvillig til å gi Oslo det byen ønsker, men med dagens veitrafikklovgivning er det ikke mulig.
26.Som panthaver har Husbanken vært uvillig til å fordele gjelden på seksjoner.
27.Spanjolen var så uvillig til å bokse at dommeren stoppet weltervektkampen i den 5. av de planlagte 10 rundene.
28.Til Aftenposten sier Frogn Sellæg at hun ikke er uvillig til å påta seg et slikt verv, og at det arbeidsmessig er mulig for henne.
29.Til Aftenposten sier hun at hun ikke er uvillig til å påta seg en slik oppgave, men regner med at Høyres to viseformenn efter valgene på landsmøtet i august vil hete Kaci Kullmann Five og Arne Skauge.
30.Vi er imidlertid ikke uvillig til å endre navn på vårt dataprogram fra KP / M til noe annet, sier MonradKrohn i en kommentar.
Your last searches