Norwegian-Spanish translation of være bundet til

Translation of the word være bundet til from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være bundet til in Spanish

være bundet til
korrelasjonverb estar vinculado con, estar ligado con
Similar words

 
 

More examples
1.Vårt landsmøte har gitt klart uttrykk for å se nærmere på arbeidstidsavtaler og ikke bare på leseplikten, dvs. å være bundet til skolen kun i undervisningstiden.
2.15 av de 36 delegater fra Kentucky reiser til den nasjonale partikongressen uten å være bundet til noen kandidat.
3.Banken vil ikke bli pålagt plikt til spesielle plasseringer med sikte på at deler av forvaltningskapitalen skal være bundet til en rente som tilsvarer de øvrige bankers rente på beholdninger av obligasjoner.
4.De øvrige 14 reiser uten å være bundet til noen kandidat, hvilket ikke kan oppfattes som noe annet enn en protest mot Mondale og en trekvart seier for Hart.
5.Det er bedre å måtte kjøre frem og tilbake enn å være bundet til Schjøttstua, mener Sollie.
6.Det kunstige hjertet - modell Jarvik7 - var uteksperimentert av dr. Robert Jarvik som siden har utviklet sin oppfinnelse og som tror at det i fremtiden vil være mulig å lage kunstige hjerter som gjør at pasienten ikke behøver være bundet til sengen, som tilfellet var med Barney Clark.
7.Han kan trolig regne med støtte fra et flertall av de ca. 450 delegerte som hittil er valgt uten å være bundet til noen av kandidatene, men også det bare under forutsetning at han i de kommende oppgjør viser en helt annen enn styrke i New York.
8.I Berg har lærerne forpliktet seg til å være bundet til arbeidsplassen i 36,5 timer pr. uke, pluss en ubunden arbeidstid på tre og en halv time.
9.I Helene misnøye med sin egen kvinnelige identitet, misnøye med egen kroppsfunksjon - diegivningen - som egentlig er en guddommelig genistrek i sin kombinasjon av det nyttige med det behagelige, misnøye med ektefelle som hun selv har valgt, misnøye over å være bundet til et barn hun selv har vært med på å frembringe.
10.Ialt 330 delegater er valgt uten å være bundet til noen av kandidatene.
11.Jesse Jackson har 88 delegater, mens hele 305 er valgt uten å være bundet til noen av de tre kandidater.
12.Mange er trolig bundet til omsorg for barn fordi de ikke får andre til å ta seg av barnepasset, eller de kan være bundet til omsorg for andre i familien.
13.Vi kan være bundet til flere tankesystemer på en gang, og de er virkelige systemer, de har sin egen logikk i underbevisstheten.
14.Det er fint at vi får prøve oss frem og slipper å være bundet til gamle vaner og arbeidsmåter.
15.De går ut på at en større del av lærernes arbeidstid skal være bundet til skolen, men forutsetningen er at leseplikten skal reduseres til 24 timer i uken.
16.Denne staten skal ifølge planen være bundet til Jordan.
17.Det krevdes for eksempel at man på valgdagen måtte oppholde seg utenlands eller være bundet til arbeide på et annet sted enn hjemstedet.
18.Disse ønsket ikke at Kristelig Folkeparti skal være bundet til samarbeide i en borgerlig blokk, som har til hensikt å hindre en regjering utgått fra Arbeiderpartiet.
19.En eksplosjon hadde skjedd i hans kosmos, et utbrudd som befridde ham fra den smålige tvangstanke at vi nødvendigvis måtte være bundet til jorden.
20.En modell går ut på at skolen og formålsparagrafen skal bygge på kristne og humanistiske verdier og at kristendomsfaget skal ta inn i seg undervisning om andre religioner, hvor det bare er selve undervisningen i kristendom som skal være bundet til den evangelisklutherske troslære.
21.La oss ikke lage en ny amputert" Sinsenkryssmodell", fordi vi nok en gang skal være bundet til tidligere mindre heldige løsninger og vedtak.
22.Partiet vil være bundet til å følge byregjeringens forslag.
23.Samtidig medfører enkelte bestemmelser i innstillingen at fylkeskommunene fortsatt skal være bundet til sine tidligere inngåtte kjøreavtaler.
Your last searches