Norwegian-Spanish translation of være synlig

Translation of the word være synlig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være synlig in Spanish

være synlig
iakttakelighetverb notarse, ser visible, verse
  følelserverb ser visible, ser aparente, mostrarse
Similar words

 
 

More examples
1.Dette fordi de politiske omkostningene i form av misnøye vil ramme konsentrert og dermed være synlig for dem det går ut over.
2.Man kan vanskelig forvente at en konsolidering av Nordenfjeldske skal øke dette resultatet noe særlig, og når man da tar hensyn til finanskostnadene som følger med investeringen på minimum 350 mill. kroner, maksimum 700 millioner kroner ved hundre prosent oppkjøp, er det helt klart at et slikt oppkjøp vil være synlig i Norcems resultatregnskap.
3.Arbeiderpartiet skal være synlig over hele byen, er valgkampgeneral Svein Larsens mål.
4.Bevoktet av regntunge skyer lar den bare kontrastrike kjempestener være synlig for overspente jegerøyne.
5.Den vil være synlig i en lyssterk prismekikkert.
6.Det har foreligget planer om å bygge 1012 mindre kontorer på" taket" av selve stortingsbygningen, i et område som knapt ville være synlig fra gaten.
7.En narkotikamisbruker må være synlig påvirket for å bli dømt.
Your last searches