Norwegian-Spanish translation of vade

Translation of the word vade from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vade in Spanish

vade
allmennverb vadear
  vannverb chapotear
Derived terms of vade
Anagrams of vade
Similar words

 
 

More examples
1.På denne bakgrunn regner jeg med at det kan avsies dom om noen dager, sier Vade.
2.Byrettsdommer Bjørn Vade opplyser til Aftenposten at kvinnen har bebudet at hun vil fremlegge en legeattest.
3.Dommen skulle falle klokka 13,00 onsdag, men da en av domsmennene ikke møtte, måtte byrettsdommer Bjørn Vade avlyse rettsmøtet.
4.Dommer Bjørn Vade antydet at dommen i saken vil falle fredag denne uken.
5.Han samlet flere hundre tusen kroner, og Las Marimas ble kjøpt og fredet for de mange vade og svømmefugler og for vår kjære grågås.
6.Men til tross for gjentatte spørsmål fra rettens administrator, byrettsdommer Bjørn Vade, lyktes det ikke helt å få klarhet i hva han var uenig i, ihvertfall ble det ikke gitt noen konkrete eksempler på ord eller formuleringer han ikke kunne godta.
7.På spørsmål fra administrator, byrettsdommer Bjørn Vade, om ikke organisasjonen selv gjorde noe for å få oppklart hvem som hadde sendt ut løpesedlene med dens eget navn, svarte Ødegård at det hadde de gjort, men uten å lykkes.
8.Rettens administrator, byrettsdommer Bjørn Vade, mente at Hagen burde idømmes en bot på 50 000 kroner istedenfor fengselsstraffen.
Your last searches