Norwegian-Spanish translation of valte

Translation of the word valte from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

valte in Spanish

valte
allmennverb elegir
Derived terms of valte
Anagrams of valte
More examples
1.Selv de mektigste er ikke allmektige, og selv om de skulle ønske det, kan ingen efter egen lyst skalte og valte på den internasjonale arena.
2.Det er ikke lenger en selvfølge at vi kan skalte og valte med natur og dyreliv efter eget forgodtbefinnende.
3.For det første kan man ikke skalte og valte med Forsvaret efter forgodtbefinnende.
4.Han kan faktisk skalte og valte med alt sammen, slik han finner det for godt.
5.Jeg mener ikke at man overfor den aktuelle målgruppe skal" skalte og valte" med Skriftens ord, men likevel.
6.Man får en god uppfatning om denna karaktär genom att ta del av fabriksarbetaren Valte Mäkinens reflexioner - han är huvudpersonen i Linnas debutroman" Pä>rä" (1947).
7.Valte drömmer om att bli författare och han hör en bekant uttala en viktig tanke : man frågar inte efter skolbetyg av en författare.
8.De styres vanligvis av en komite på omkring 10 personer, utnevnt for tre år ad gangen, men kan ikke skalte og valte slik som kommunelederne.
9.Det er fare på ferde når velmenende byråkrater blir satt i stand til å skalte og valte med barn og foreldre på den måte vi idag ser innenfor barnevernet.
10.Det vitner om en totalt manglende kjennskap til barnevernet når lederen kan skrive at" velmenende byråkrater" kan skalte og valte med menneskers liv på den måte vi idag ser innenfor barnevernet".
11.Dyr skal man ikke skalte og valte med, mener Landbruksdepartementet.
12.Men det er fare på ferde når offentlige institusjoner og velmenende byråkrater blir satt i stand til å skalte og valte med menneskers liv på den måte vi idag ser innenfor barnevernet.
Similar words

 
 

valte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) valtevaltendevaltet
Indikative
1. Present
jegvalter
duvalter
hanvalter
vivalter
derevalter
devalter
8. Perfect
jeghar valtet
duhar valtet
hanhar valtet
vihar valtet
derehar valtet
dehar valtet
2. Imperfect
jegvaltet
duvaltet
hanvaltet
vivaltet
derevaltet
devaltet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde valtet
duhadde valtet
hanhadde valtet
vihadde valtet
derehadde valtet
dehadde valtet
4a. Future
jegvil/skal valte
duvil/skal valte
hanvil/skal valte
vivil/skal valte
derevil/skal valte
devil/skal valte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha valtet
duvil/skal ha valtet
hanvil/skal ha valtet
vivil/skal ha valtet
derevil/skal ha valtet
devil/skal ha valtet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle valte
duville/skulle valte
hanville/skulle valte
viville/skulle valte
dereville/skulle valte
deville/skulle valte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha valtet
duville/skulle ha valtet
hanville/skulle ha valtet
viville/skulle ha valtet
dereville/skulle ha valtet
deville/skulle ha valtet
Imperative
Affirmative
duvalt
viLa oss valte
derevalt
Negative
duikke valt! (valt ikke)
dereikke valt! (valt ikke)
Your last searches