Norwegian-Spanish translation of vanne

Translation of the word vanne from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vanne in Spanish

vanne
agrikulturverb aventar
  plantaverb regar
  dyrverb dar de beber a, abrevar
Derived terms of vanne
Anagrams of vanne
More examples
1.Det går vel ikke an å vanne en trestamme ?
2.Når bed og rabatter er luket, må man vanne grundig.
3.Da farmor bodde på pleiehjem, fikk hun ikke ha blomster for det var ingen til å vanne dem, og hun fikk ikke slå spiker i veggen så hun kunne henge opp et bilde av familien.
4.Da slipper man å vanne så ofte.
5.Datovanning betyr at dersom du bor i et hus med et nummer som kan deles med tallet 2, da kan du vanne haven din på datoer som også er delelig med to.
6.Er det tørt bør du vanne plantene daglig til de begynner å vokse igjen.
7.Flere av kvinnene, som alle er fra ulike arbeidsplasser, har opplevd at det blir tatt for gitt at de går inn i en hushjelprolle ; at de skal rydde, koke kaffe, vanne blomster osv.
8.Husnummere som er delelig med to kan vanne på tilsvarende datoer, mens ulike husnummere kan vanne på ulike datoer.
9.Man må få frem mer hardføre rissorter, pløye dypere og vanne efter været.
10.Men husk å ikke vanne den altfor meget.
11.Men redselen for inngripende reformer er fortsatt stor, og derfor er det tydeligvis tryggere å grøfte og vanne.
12.Planten vannes forsiktig og efter dette er det ikke nødvendig å vanne mer, skriver" Blomster".
13.Så er det ikke nødvendig å vanne, likevel.
14.To ganger daglig bør man vanne, og en daglig dusj er også nødvendig for å øke luftfuktigheten rundt plantene.
15.Utenforstående synes det ser veldig flott ut, men det er fordi beboerne med enkle midler, ved å holde det ryddig og plante og vanne blomster, får det til å ta seg riktig innbydende ut.
16.Vann er en viktig forutsetning, og vi har kanskje et visst krav på å kunne vanne haven vår, skriver Even Bratberg i novembernummeret av Norsk Hagetidend.
17.Vanning på andre tider av døgnet er forbudt, unntatt for vaktmestre og andre (f.eks. uføre) som har dispensasjon og kan vanne mellom kl. 12 og 15.
18.At du for eksempel får en hjemmeværende nabo til å legge søppel i din egen søppelkasse Og selvfølgelig å holde øye med din bolig eller leilighet ; ta inn aviser og post, tenne forskjellige lys når man allikevel er inne for å vanne blomstene.
19.De kan gå ærend, vanne blomster når noen er borte.
20.Den letteste og mest effektive måte er å vanne midlet ut med vannkanne og spredebom.
21.Det er mulig å vanne og gjødsle lite for å slippe å klippe så ofte, men det vil gå ut over utseende og slitestyrke.
22.Det er spesielt de høyereliggende strøk av byen som ikke får vanne fritt i sommerhalvåret.
23.Det kan dreie seg om å vaske seg, smøre mat, re opp sengen, vanne blomster.
24.Før og under spiring er det hensiktsmessig å vanne i tørkeperioder.
25.Kanskje kommer en gartner til å vanne av og til ?
26.Kultivaren" Bouquet Rose" er mest hardfør, den får blå blomster hvis jorden holdes sur, det gjør du ved å vanne med 2,5 P10 / P20P20 aluminiumsulfat.
27.Man bør ikke vanne midt i solsteken, og det skulle være tilstrekkelig med et par timers vanning for å gi plenen en skikkelig rotbløyte.
28.Mange trær ble stjålet, andre døde fordi vi ikke hadde vann til å vanne dem med.
29.Og satte meg ut i trappen, slik at de andre kunne vanne meg.
30.Restriksjonene for disse bydeler blir de samme som ifjor, dvs. såkalt" datovanning" med anledning til å vanne annenhver kveld mellom kl. 21 og 24.
Similar words

 
 

vanne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) vannevannendevannet
Indikative
1. Present
jegvanner
duvanner
hanvanner
vivanner
derevanner
devanner
8. Perfect
jeghar vannet
duhar vannet
hanhar vannet
vihar vannet
derehar vannet
dehar vannet
2. Imperfect
jegvannet
duvannet
hanvannet
vivannet
derevannet
devannet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde vannet
duhadde vannet
hanhadde vannet
vihadde vannet
derehadde vannet
dehadde vannet
4a. Future
jegvil/skal vanne
duvil/skal vanne
hanvil/skal vanne
vivil/skal vanne
derevil/skal vanne
devil/skal vanne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vannet
duvil/skal ha vannet
hanvil/skal ha vannet
vivil/skal ha vannet
derevil/skal ha vannet
devil/skal ha vannet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle vanne
duville/skulle vanne
hanville/skulle vanne
viville/skulle vanne
dereville/skulle vanne
deville/skulle vanne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha vannet
duville/skulle ha vannet
hanville/skulle ha vannet
viville/skulle ha vannet
dereville/skulle ha vannet
deville/skulle ha vannet
Imperative
Affirmative
duvann
viLa oss vanne
derevann
Negative
duikke vann! (vann ikke)
dereikke vann! (vann ikke)
Your last searches