Norwegian-Spanish translation of varmtvannsbereder

Translation of the word varmtvannsbereder from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

varmtvannsbereder in Spanish

varmtvannsbereder
baderomstilbehørnoun caldero [m], caldera [f]

 
 

Wiki
Varmtvannsbereder, innretning eller apparat konstruert for å produsere (berede) og eventuelt lagre varmt vann til husholdninger, institusjoner og industri. Begrepet varmtvann kan deles i to grupper: Varmtvann (opp til 80 °C) og hetvann (over 80 °C). Varmtvann brukes hovedsakelig i husholdninger, industri, kontor og institusjoner.

More examples
1.Men mange vil kanskje reagere på å ha en" varmtvannsbereder" på 800 liter vann inne på soveværelset ?
2.Miljøvernhovedkvarteret bruker solen som varmtvannsbereder, og avfall går til gjenvinning.
3.På spørsmål om hvorfor folk skal finne seg i at en varmtvannsbereder ruster i vår moderne tid, svarer han at det er et økomomisk spørsmål.
4.Strømforbruket til varmtvannsbereder går ned når berederen er plassert på et relativt varmt sted, når termostattemperaturen ikke er unødig høy, og når bryteren som regulerer strømtilførselen står på laveste trinn.
5.Ove valgte TVen, mens Tor Håkon Holte stakk av med en varmtvannsbereder.
Your last searches