Norwegian-Spanish translation of vei

Translation of the word vei from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vei in Spanish

vei
allmennnoun camino [m]
  orienteringnoun dirección [f]
  trafikknoun camino [m], vía [f], carretera [f]
  retningnoun camino [m]
Synonyms for vei
Derived terms of vei
allemannsrett til vei, hovedvei, blindvei, buesveising, bane seg vei, bane vei for, bestemme i forveien, blåse i vei, ditveien, trekkvei, toveistrafikk, selveiendom, enveis, ferdvei, spørre etter veien, firefelts motorvei, gå en omvei, gå i vei, gå samme vei tilbake, gi vei, gate med toveis trafikk, gi seg i vei, benvei, grusvei, gyldne middelvei, halvveis, kveite, i forveien, jevne veien for, kveile opp ermene, kveile ut, kute i vei, kunge i vei, komme i veien, kjøre en omvei, kjøre i vei, kjøresvein, knust stein for veibygging, krype i vei, landevei med planter
løs veikant, luftveier, lunte i vei, mindre landevei, minesveiper, modent overveid, motorvei, omvei, uoverveid, overveie, overveidende, overveid, på avveier, på bedringens vei, på god vei til å, på halvveien, på nytt overveie, på omveier, vei til, på ville veier, påkjørsvei, prate i vei om, promenadevei, prøvekjøring på vei, rake veien, riksvei, ringvei, rulle i vei, rase i vei, rave i vei, sette i vei, Sveits, sveitser, sveitsisk, sveitsisk kvinne, sidevei, sjøvei, sende i vei, skillevei, skyte i vei, skravle i vei, skjelle i vei, slepe i vei, slyngende vei, som siste utvei, stå i veien, styrte i vei, landeveisrøver, suse i vei, skvaldre i vei, sveipe inn, sveipe om, sveise, sveising, tilbakevei, oppfartsvei, oppveie, oppveiende, oppveid, ut av veien, vei med stoppforbud, vei- og vannbygging, vei til framgang, veie, veie mer enn, veie tyngre, veie opp, veiende, veiarbeider, veiarbeid, veiarbeiderske, veies inn, veiside, veibar, veidekke, veikul, veiholdning, veikant, veikart, veikryss, veikro, veilede, veimåler, veiomlegging, veirekkverk, veiredningstjeneste, veirand, veiskille, veiskatt, veisperre, veivals, veiviser, veie unna, vel overveid, varme opp i forveien, vannvei, veide, veik, veikhjertet, veikelighet, veiking, veikne, veie for og imot, veiv, veive i gang, veive ned, veivaksel, veivstake, Melkeveien, vise veien, avveie, enveisregulere, innveie, kveike, kveile, sveipe, sveive, veite, veive, ad tjenestevei, avveiende, avveiing, bestille i forveien, blåkveite, dra sin vei, enveiskjøring, etterveie, forveien, gangvei, informasjonsmotorvei, komme i veien for, korsvei, kryssende vei, kveil, midtveis, næringsvei, oppveiing, overveielse, overveiende, produktveiledning, på tilbakeveien, rydde av veien, se i forveien, slyngvei, snarvei, som ikke kan veies og måles, støvvei, sveiseapparat, sveisen, sveiser, sveitserhytte, sveiv, toveis, underveis, utvei, veibom, veigrus, veileder, veiledning, veilegeme, veiovergang, veiskilt, veiundergang, veivhus, veivkasse, veloverveid, vise vei, sveit, svein, ad omveier, bilvei, landevei, tømmervei, veit, levevei, vise vinterveien, veieinstrument, veieredskap, landeveissykkel, dampveivals, brukerveiledning, evneveik, veidemann, veifarende, veivalg, sveig, skogsvei
Anagrams of vei

vie

Similar words

 
 

Wiki
Vei eller veg er opprinnelig en gammel lengdeenhet, men i dag er betydningen snarere en smal strekning gjennom terrenget beregnet for ulike former for ferdsel. Som lengdeenhet var en vei lik en rast og en mil, og ble gjerne inndelt i fire fjerdingveier eller tilsvarende 36 000 fot. Lengden har variert mellom ca.

More examples
1.Andrea Doria" på vei mot dypet.
2.Baby Jane"," Tonights The Night" og" I Was Only Joking" er melodiøse popperler og" Sweet Little Rockn Roller" stinker det svett, tradisjonstro rockn roll av lang vei.
3.Bøndene fra Bryne" er på vei til Stadion.
4.Chemical Venture" befant seg omkring 75 kilometer nordøst for SaudiArabias farvann og på vei til Bahrain i ballast.
5.De endringer i distriktspolitikken vi har sett den siste tiden må langt på vei være en like stor belastning for Sp. og Kr.F. som sysselsettingsproblemet", mener stortingsrepresentant Mons Espelid.
6.Delt ansvar" ved overproduksjon er en farlig vei for Staten å slå inn på.
7.Den eneste farbare vei når det gjelder nedrustning, er gjensidig nedrustning, og det var jo nettopp det som lå til grunn for NATOs dobbeltvedtak i 1979.
8.Derzkij" var åpenbart på vei mot hvalfangstfelt i SydAtlanteren.
9.Det blåser fra Dauingfjell"Ingen vei går utenom".
10.Det synspunkt Arbeiderpartiet har fremmet - og som vi forstår at mellompartiene langt på vei er enige i - tar utgangspunkt i at både NATO og Warszawapakten må stanse utplasseringen av nye atomraketter som et forsøk på å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i Geneve i gang igjen.
11.Det var tomålsscoreren og hurragutten Frank Arnesen, fortsatt i fotballdrakt på vei fra et TVintervju til garderoben, som hadde forvillet seg inn på konferansen.
12.Det vil nok falle mange tungt for brystet at boutgiftene vil øke, men det er neppe noen vei utenom hvis en ønsker å oppnå en mer rettferdig beskatning av de mer kostbare boligene.
13.Efter det vi kan forstå, har de organisasjonene som er i konflikt oppnådd sine første mål, nemlig å demonstrere sin disiplinerte styrke og å varsle arbeidsgiverne om sine store og langt på vei berettigede misnøye.
14.Eg må skaffa meg ei fortid før det er for seint", sier den ene, og begge legger de i vei til fots til en dag i den byen som ingen kan forlate uten å ha fått musikk i hjertet.
15.Electric Universe" vil nok dundre i vei på diskotekene og forsåvidt gjøre nytte for seg, men manna for den hungrige lytter er denne LPen neppe, mange gode tilløp til tross.
16.En ny offensiv er på vei inn i norsk industri.
17.En vond jobb, men det er ingen vei utenom.
18.Et stykke på vei har Hognestad rett," skriver Hygen om dette.
19.Formen er ikke på topp, men jeg er på rett vei".
20.Gullfiskene" er altså på vei ut, men to vil bli beholdt som servicevogner, og to andre som er egnet for togkjøring vil bli gitt til Lokaltrafikkhistorisk Forening.
21.Han søkte og fant sin vei - gjennom ordene.
22.Historiens lekse burde ikke glemmes av de som 45 år senere igjen trår ut på den glatte og risikable vei med å føre folk bak lyset.
23.Hvor får vi en ny billett ?" spurte publikum på vei ut fra Ullevaal Stadion den dagen den norske klubbfotballen viste seg fra sin aller, aller beste side.
24.Ingrid" i frisk bris på vei mot 2. plass i siste seilas og senere sølvfeiring med champagne i havnebassenget (under).
25.Invincible" er på vei til området.
26.Kanskje parolen" Bedre rød enn død" gir uttrykk for en ideologisk ønsketenkning som også De er smittet av ?" - og her sjønner jeg ikke hva hun mener, men siden hun tydeligvis ikke skjønner hva jeg mener, kan jeg jo hjelpe henne litt på vei.
27.Kazimah" var på vei tilbake til Kuwait da det ble truffet.
28.Lady Odiel", som er på 480 bruttotonn, var på vei fra Emden i VestTyskland til Peterhead i Skottland med stålrør, da den sank.
29.Mont Louis" var på vei fra Le Havre til den latviske havnen Riga med det radioaktive stoffet, som brukes til å lage brensel til atomkraftverk eller til kjernefysiske våpen.
30.Norge har hatt fremgang"," Landslaget i fotball er blitt bedre"," Norge er på vei mot det europeiske mellomskiktet".
Your last searches
vei