Norwegian-Spanish translation of veldig

Translation of the word veldig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

veldig in Spanish

veldig
hinderadjective formidable
  størelseadjective colosal, enorme, tremendo, inmenso, gigantesco, descomunal, vasto
  gradadjective fantástico, sensacional, estupendo
  forsterkende ordother terriblemente, completamente, muy bien, a fondo, muchísimo, muy
  dyptother profundamente, hondamente, intensamente, extremamente
Synonyms for veldig
Derived terms of veldig
Examples with translation
Sommerfugl er et veldig vakkert ord.
Dette fenomenet er veldig lett å forklare.
Tankegangen er ikke veldig logisk.
Jeg kikket forbauset rundt meg. Denne salongen var veldig genialt arrangert og utstyrt.
Salaten er veldig salt.
Dette er en veldig underholdende historie.
Mange takk for et veldig detaljert svar.
Til og med jeg forstår denne setningen. Den er veldig enkel å forstå.
Du er en veldig tålmodig lærer.
Det er veldig vanskelig å spille Vivaldis fagottkonsert på saksofon.
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg hører veldig mye på kroppen min".
2.Jeg må innrømme at jeg ikke er så veldig begeistret for dette opplegget.
3.Jeg trenger ikke trene så veldig mye for å komme i brukbar form.
4.Mannen med to hjerner" er en sympatisk komedie, men så veldig komisk er den dessverre ikke.
5.Nogen" som nå er blitt en middels karakter, er fra tidligere praksis en veldig negativ betegnelse.
6.Nå som jeg bare er hjemme, er det jo veldig greit.
7.Veldig mye står og faller med åpningen på kampen.
8.Gordon" er sterk og veldig vanskelig å stoppe.
9.Nomestilen" i hundekjøring har fått veldig vind i seilene i de senere årene, jeg har faktisk levert 300 slike Nomesleder siden jeg la om produksjonen i 1975, forteller Nordengen, som opprinnelig er møbelsnekker.
10.91 er veldig konservativ, han finner seg neppe i slike overgrep.
11.Abstrakt maleri er som musikk som formidler stemninger, og akkurat nå føler jeg det som veldig fint og riktig å fortsette med det formsprog som alltid har vært mitt og som jeg nå kan tilføre større vitalitet.
12.Alle har vi vel en liten livsfilosofi i oss, som kanskje er veldig egosentrert, og som vi har et gitter rundt.
13.Ankepunktet mot Innauers forslag er blant annet at det hele vil bli veldig komplisert.
14.Armen ble fort veldig slapp, og jeg måtte trene den spesielt for å få musklene tilbake.
15.Avstanden er veldig stor, men vi er likevel ikke skremt, sier Alf Hansen.
16.Basketball og roing er selvfølgelig veldig forskjellige idretter, men begge deler er gøy.
17.Behovet for hjelp til Polen er fremdeles veldig stort.
18.Bortsett fra litt barnesykdommer har det fungert veldig bra de fire årene vi har hatt det, sier byggnadsjefen.
19.Breiflabb og steinbitt er blitt veldig populært.
20.Cam var veldig interessert i motorsykkelen min, en HarleyDavidson, som det ikke finnes maken til.
21.Dagens system betyr veldig mye dobbeltkjøring.
22.De ansatte, som samtidig er aksjonærer, var først veldig ivrige efter å få til en børsintroduksjon raskest mulig, fordi de så at det kunne være en lettvint måte å tjene penger på.
23.De blir veldig trette og slitne de fire månedene det er mørkt døgnet rundt.
24.De er helt spontane, folk liker meg veldig, veldig godt.
25.De er veldig konkurranseutsatte og krever gjerne masseproduksjon for å være lønnsomme, sier han.
26.De flese er veldig hjelpsomme, men noen er skeptiske.
27.De fleste har veldig behov for å tro på det, og er overbevist om at alt går bra hvis vi elsker hverandre" på bunnen".
28.De første 10 sekundene blir veldig spennende.
29.De har glidd veldig bra inn i miljøet.
30.De nye parkometrene er ikke så veldig mye dyrere i innkjøp enn de vi nå har, sier Skaug.
Your last searches