Norwegian-Spanish translation of vidløftig

 
 

More examples
1.Harts europeiske problemstillinger utløste en storm av spørsmål, som førte til at han måtte innrømme at" europeisering" kanskje var en noe vidløftig formulering.
2.Kampen mot sulten og nøden i verden er en oppgave så vidløftig at en organisasjon av Amnestys type ville miste sin slagkraft om den skulle gå inn også på disse områder.
3.Mindre butikker tar det ikke alltid så vidløftig - i enkleste fall er det bare å blåse støvet av gamle nissefar som har feriert på en hylle i bakrommet siden sist, og gi ham en vindusplass blant litt glitter og bomull.
4.Moms, inntektsskatt, forbrukersubsidier og inntektsoverføringer til jordbruket holder vi utenom kort og godt fordi prosjektet ellers blir for vidløftig.
5.NATOlandene har villet diskutere konkrete tiltak som kan bedre sikkerheten i Europa, mens Warszavapaktens forslag har vært av mer vidløftig karakter, så som forpliktelser til å avstå fra maktbruk og til ikke å bruke atomvåpen først i en konflikt.
6.Sammenligningen mellom kirkenes mosaikkledde vegger og hvelv - og påskeeggene, er slett ikke så vidløftig som man kanskje tror.
7.Thomas ThiisEvensen svarer vidløftig og utflytende i Aftenposten 28. april på Knut Bergs innvendinger 24. april mot det påtenkte glasshus i Studenterlunden ; de mange ord tildekker mere sakens realiteter enn belyser dem.
8.Straff er et vidløftig begrep.
9.Det ble opprettet i form av havnekommisjoner i hver kjøpstad efter en vidløftig kongelig resolusjon av 17 / 9 1735.
10.Det ligger altså langt mer enn en noe vidløftig stemmeoppgjørsordning i spørsmålet om listeforbund mellom partiene ved høstens stortingsvalg.
11.Det synes imidlertid klart at dersom de seks handelsfartøyene med kanalbåter eller lektere ombord skulle avslutte sin del av den militære øvelsen med en vidløftig inntrengen i en norsk fjord, ville en diplomatisk klarering på forhånd i henhold til reglene, ikke tjent deres hensikt.
12.Det å prøve å skape et noenlunde oversiktlig bilde av Carl Fredrik Engelstads virksomhet i litteraturens og Thalias tjeneste er en temmelig vidløftig oppgave.
13.Et så vidløftig emne som medieutviklingen i Norge var debatttema på årets første møte i Politisk Forum.
14.For lesere som undres over at det kan være håp om å få Rudene ferdig når det ikke lar seg gjøre med Mortensrud, er forklaringen at en ungdomsskole - med sitt behov for spesialrom, er et mer vidløftig prosjekt enn en barneskole.
15.Ingen kunne ta hensyn til noe så vidløftig som ønsket om å bli kunstner.
16.JAKOBSEN bør være mer opptatt av politiske realiteter enn vidløftig snakk om dreining hit eller dit.
17.Ja, han Kjell var ganske vidløftig, mente folk som husket ham som barn.
18.Jeg lot fantasien boltre seg, var nok litt vidløftig og frodig i mønsteret.
19.Johan J. Jakobsen bør være mer opptatt av de politiske realiteter enn vidløftig snakk om dreining hit eller dit.
20.Margit var et vidløftig barn.
21.Men den harde sibirer har ikke avslørt seg som noen nytenker, han vil ha strengere disiplin i samfunnet, lov og orden, og i økonomien skal det ikke eksperimenteres for vidløftig.
22.Til gjengjeld får man en langt dypere og mer inngående posisjonsbedømmelse og - først og fremst - en langt nær vidløftig variantanalyse.
Your last searches