Norwegian-Spanish translation of voldsomt

Translation of the word voldsomt from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

voldsomt in Spanish

voldsomt
allmenn? violentamente
Derived terms of voldsomt
Similar words

 
 

More examples
1.Dusj" er ikke så voldsomt eksperimenterende, mener hun.
2.Nomestyle"kjøringen grep voldsomt om seg på senvinteren ifjor, idag har forbundet registrert ca. 200 kjørere i denne disiplinen.
3.De tiltaltes forklaring viser at faren ble voldsomt sint.
4.Dessuten venner spillerne seg til å jobbe i et voldsomt tempo og det trekkes med til andre baner, sier kunstgressformannen.
5.Det er ingen grunn til å legge skjul på at jeg er et voldsomt følelsesmenneske.
6.Det kan se voldsomt ut, men er nok mer show enn rå virkelighet, sier han.
7.Det var da voldsomt.
8.Det vil medføre et voldsomt merarbeide for ligningsvesenet, og jeg finner det naturlig at dommen ikke blir gjort gjeldende lenger tilbake enn for ligningsåret 1983, sier Kalgaard, som antar at dommen vil bli anket.
9.Endelig tok jeg ham, men så slet jeg også voldsomt, erklærte den glade 19åringen.
10.Fotballmessig er det bedre i EM, men det er et så voldsomt mas og seremoniell omkring denne turneringen, at jeg personlig vil si at den rager høyere enn EM.
11.Første omgang ble avviklet under utmerkede forhold, så begynte det å sne voldsomt, og vi besluttet å utsette omgangen i påvente av at været skulle bedre seg.
12.Han er vokst opp uten kjærlighet og lengter voldsomt efter nærhet.
13.Hun er en sterk skikkelse som har levet et voldsomt liv.
14.I USA sliter man også med mange og ofte store forsinkelser, fordi det er så voldsomt mange avganger at flyplassene ikke makter å få unna trafikken.
15.Ingen klarer å leve av musikk i lange perioder ad gangen i Norge hvis man ikke er voldsomt allsidig, sier Marit.
16.Interessen for telekommunikasjoner er voldsomt stigende ute hos publikum.
17.Jeg er voldsomt glad for at Aker Verdal ble valgt.
18.Jeg har opparbeidet et voldsomt behov for å være skuespiller, for å være i sving med det som er faget mitt.
19.Jeg reagerer voldsomt på at dette skal gjøres ved å redusere lønningene til dem selskapet tjener penger på.
20.Jeg tror ikke jeg ville bli voldsomt rasende om Krystle plutselig tok plass i juryen, sier Hestenes.
21.Joda, vi var med på å lage en forestilling som jeg tror bød på god underholdning, men vi taper, og da må jeg bare si at våre chanser til å komme til VM er voldsomt redusert, mente Tor Røste Fossen.
22.Oppdriften slo helt forskjellig ut, og dessuten varierte vindretningen voldsomt.
23.Situasjonen kommer til å bli et voldsomt dilemma, ikke minst for de danske luftfartsmyndigheter som ennu ikke har villet åpnet for fri konkurranse innen luftfart.
24.voldsomt alvorlig er ikke veddemålet vi har inngått her oppe, smiler forskningsassistent Dag Austbø.
25.To millioner er egentlig ikke et så voldsomt beløp, sier Banzais lydtekniker Svenning Vang, som også skriver gruppens tekster, samt mye annet.
26.Vi har oppdaget et voldsomt behov for informasjon, sier Harald Burvald.
27.Vi satser ikke så voldsomt som mange andre her i området.
28.Årsaken til dette ligger delvis i at det plutselig ble et voldsomt utbud av denne typen eierleiligheter i forbindelse med andre felt i samme område da vi begynte å selge, mens det tidligere ikke var noen.
29.9åringen dro nemlig voldsomt i vei efter at Kjenndøla og Nanna hadde vært i tete innledningsvis.
30.Anders Penta ble voldsomt populær i sin farverike samedrakt fra Kautokeino.
Your last searches