Norwegian-Swedish translation of ødelegges

Translation of the word ødelegges from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ødelegges in Swedish

ødelegges
allmenn? förstöras
Synonyms for ødelegges
Derived terms of ødelegges
Similar words

 
 

More examples
1.Helsedirektoratet ødelegges" var den dramatiske overskrift på et innlegg i dagspressen 16. oktober.
2.Dersom en eventuell ubåt ikke frivillig kommer til overflaten, må det være den stat som har beordret sin ubåt på et folkerettstridig tokt inn på et annet lands territorium som må bære ansvaret om ubåten blir skadet eller ødelegges og menneskeliv skulle gå tapt.
3.Arveanleggene ødelegges hvis man røyker hasj og marihuana i lengre tid, og i USA har skoleprestasjonene gått ned i takt med det økende rusmisbruk blant unge.
4.Jeg forstår ikke dem som snakker om at helsevesenet ødelegges og at pasienter rammes.
5.Oppstandelsen forteller oss at den guddommelige kjærlighetskraften, som så enestående og overbevisende kom til uttrykk gjennom Jesus, den kunne ikke ødelegges, forsvinne.
6.Under Karlstadforliket sto det til slutt bare på hva som skulle gjøres med dette fortet, om det skulle ødelegges eller ei.
7.25 års aldersgrense for å få kjøre tung motorsykkel (over 200 ccm) og kubikkgrensen på 200 ccm blir generelt karakterisert som drastisk - kanskje så drastisk at mulighetene for en dialog med motorsykkelbransje og brukere ødelegges, samt at det blir politisk umulig å få gjennomført tiltakene.
8.Bare i Tanzania ødelegges 400 000 hektar skog årlig på grunn av koking og husbygging.
9.De kan fritt bestemme at arkivene skal være utilgjengelige, eventuelt at de skal ødelegges.
10.De nedbrytes ikke, men kvaliteten kan ødelegges.
11.De små gnagerne har allerede tatt knekken på cirka 400 000 småplanter og daglig ødelegges nye tusener av potteplanter, skriver Nordtrønderen og Namdalen.
12.De øyensynlig uendelige og uopphørlige gravearbeider i Oslo sentrum svekker reaksjonen mot at steder og ting rives opp og ødelegges.
13.Derfor kan kontrakter ødelegges hvis vi møter opp med en altfor folkelig svensk stil, sier han.
14.Det" er et deprimerende syn, ikke bare fordi historiske verdier går tapt og brukbare gjenstander ødelegges, men også fordi det finnes mennesker som har glede av å gjøre det".
15.Det er fryktelig at så mange, og spesielt så mange unge mennesker, skal lide, ødelegges og dø for at vi andre skal få leve som frie mennesker.
16.Det er ikke bare naturen, men også uerstattelige kulturminner av bl.a. sandsten fra middelalderen som ødelegges av dette nedfallet.
17.Det er såvisst ikke bare intensjonene i vårt nåværende skattesystem som ødelegges gjennom progresjonsskattens hærverk.
18.Det er viktig at ikke bestanden ødelegges av fiske med for liten maskevidde, sier han.
19.Det ødelegges aldri for godt, og derfor kan frisøren holde på med den beste samvittighet av verden.
20.Dette grunnlag for fred og frihet må ikke ødelegges.
21.Dette var han seg så bevisst at han ga ordre til at alle opptegnelser om herskere og dynastier før ham skulle ødelegges.
22.Efter gårdbrukernes mening ødelegges deres næringsgrunnlag totalt på grunn av utvidelsen.
23.Eller ved å tie og ødelegges innvendig av skyld for det som skjedde med deres kjære.
24.Etiopia og andre land står overfor enorme oppgaver i kampen mot forørkning, dette at jorden ødelegges og ikke lenger gir grøde.
25.Fire eiendommer får tilført ialt cirka 100 dekar dyrket mark til erstatning for de arealer som ødelegges av den nye E18.
26.For det andre ødelegges løypene.
27.For hva betyr krig annet enn at mennesker drepes og bygninger ødelegges, som det fremgår av teksten.
28.For mye tyder på at dette taket må senkes drastisk i fremtiden for at Folketrygden ikke skal ødelegges.
29.Grunntanken er at interkontinentale raketter som er skutt ut med USA som mål, skal ødelegges allerede mens de er ute i verdensrommet.
30.Han sier også at dersom konfrontasjoner blir ført for langt, ødelegges grunnlaget for enighet som kan resultere i praktiske tiltak.
Your last searches