Norwegian-Swedish translation of øyenlege

Translation of the word øyenlege from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

øyenlege in Swedish

øyenlege
allmenn? ögonläkare
Synonyms for øyenlege
Similar words

 
 

More examples
1.Efter en katastrofe i Bergen i 1944 lå den nyopererte øyenlege Axel Uchermann i sin sykeseng og opererte øyenskadede pasienter på løpende bånd.
2.Hva folk gjorde uten øyenlege dengang ?
3.Dermed fikk Tromsø sin første øyenlege noensinne.
4.Det er som å sette en øyenlege på en hjertetransplantasjon.
5.Dette var i 1913, og aldri tidligere hadde det vært en praktiserende øyenlege bosatt nord for Trondheim.
6.Helt til han var 97 år praktiserte Malling som øyenlege ; han har alltid fulgt nitid med i det som rørte seg i øyefaget og vært en flittig gjest på Rikshospitalet.
7.Mugaas opplyser at man arbeider med å få ansatt en tredje øyenlege ved prosjektet.
8.Professor Malling understreker at en dyktig øyenlege dengang kunne gjøre nesten like meget for pasientene som dagens øyenleger.
9.Senteret tar imot familier med synshemmede barn fra hele det sørlige Norge, og et tverrfaglig team som omfatter øyenlege, barnenevrolog, fysioterapeut, psykolog og spesialpedagoger, sørger for adekvate tilbud til hvert enkelt barn.
10.Til tider har vi bare en øyenlege og det har ført til en ventetid på ett år for vanlige henvendelser.
11.Vi håper å få inn en øyenlege, sier Stein Wiel.
12.1500 nye kvadratmeter skal legges til, med plass til både hud og øyenlege.
13.Barn med synsforstyrrelse, oppdaget ved 4årskontrollen eller tidligere av både helsestasjon og ikke minst av foreldrene selv, bør så tidlig som mulig komme til en grundig undersøkelse hos oftalmolog (øyenlege).
14.Det gjør også øyenlege Otto Johansen.
15.Når det gjelder det vi kaller" smådisipliner", så har fylket kun en spesialist, og det er en øyenlege som driver privatpraksis i Lakselv, påpeker Hammelbo.
16.Sammen med Stordahl var Ole Tønsberg, leder for aksjonen" Medisin for Polen" og øyenlege Otto Johansen, forfatter av boken" Ridderspranget", som handler om Ridderrennet og Beitostølen.
17.Tvertimot, for å få 4årskontrollen så bra og effektiv som mulig, bør ortoptisten, som jo foretar den videre behandling, oppsøke helsestasjonene og plukke ut de barna som viser tegn på øyelidelse og sørge for henvisning til øyenlege.
Your last searches