Norwegian-Swedish translation of Cuba

Translation of the word Cuba from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

Cuba in Swedish

Cuba
geografinoun Kuba
Similar words

 
 

Wiki
Koordinater: 22°N 79°V Republikken Cuba er Karibias største stat, og ligger mellom Det karibiske hav, Mexicogolfen og Atlanterhavet. Nord for Cuba ligger USA og Bahamas, i vest Mexico, i syd Caymanøyene og Jamaica, og i sydøst Haiti. Samlet areal er 110 860 km².

More examples
1.Den alvorligste internasjonale krise siden SovjetUnionen i 1963 forsøkte å plasere atomraketter på Cuba.
2.(NTBReuter og NPSAP) SovjetUnionen trakk tilbake sine atomraketter fra Cuba i 1962 uten å spørre meg på forhånd, sier den kubanske president Fidel Castro i et intervju som ble offentliggjort idag.
3.(NTBReuterAFP) Cuba er klar til å undertegne en avtale om å trekke kubanske styrker ut av Angola.
4.(NTBReuterAFP) Den demokratiske presidentkandidaten Jesse Jackson reiste igår kveld tilbake til USA fra Cuba, i følge med 48 fanger som det kubanske regimet hadde gått med på å sette fri.
5.(New York Times) Venezuelas nye sosialdemokratiske regjering har bestemt seg for å forsøke å forbedre kontakten med Cuba, ifølge offisielle kilder.
6.Avtalen betyr ikke at det er blitt noen endring i USAs politikk overfor Cuba, sa talsmann for Det hvite hus, Larry Speakes.
7.Cuba har derimot oppunder 10 000 mann i Nicaragua, hvorav anslagsvis 3000 er kamptrenede soldater.
8.Det vil aldri bli noe nytt Cuba her.
9.En propagandaseier for Fidel Castro, sier utenriksminister George P. Shultz i en kommentar til Jesse Jacksons triumfartede hjemkomst fra Cuba.
10.Når det heter Cuba på Grünerløkken, skyldes det at sukker ble fraktet oppover Akerselven til strøket, sier Elsa Sørli.
11.Presidenten ser gjerne at Cuba gjeninntar sin plass i verdenssamfunnet.
12.Cuba befinner det seg 8000 sovjetiske" teknikere" og 2000 kamptrenede soldater, mens den sovjetiske styrke i Nicaragua utgjør 100 mann.
13.SovjetUnionen, Cuba og Nicaragua forsøker med makt å installere kommunistiske regimer i hele MellomAmerika.
14.SovjetUnionen bruker ca. 4,5 milliarder dollar årlig på Cuba og oppunder 300 millioner dollar andre steder i MellomAmerika.
15.Uten denne hjelpepakke vil El Salvador være maktesløs overfor geriljaens Cubastøttede offensiv, fremholdt han, under henvisning til at" bevisene tårner seg opp for at Cuba vil fordoble sin støtte til geriljaen for å velte det nylig valgte regime i løpet av høsten".
16.Vi har gått bort fra en slik sammenligning, fordi Nicaragua har få og bare små likhetstrekk med det som skjedde på Cuba, blir det sagt.
17.Å reise til Cuba og delta i en" moralsk offensiv" sammen med Castro, er en moralsk fornærmelse, sa Andres Vargas Gomez.
18.12 000 bibler er på vei til Cuba fra Det forente Bibelselskap.
19.20. ds.) sterkt imot bydelsutvalgets" utidige påfunn om å maltraktere Cuba og gjøre den om til et støyende inferno".
20.26 av dem er politiske fanger, mens de andre 22 er amerikanske statsborgere som satt arrestert på Cuba på grunn av kriminelle handlinger.
21.30 000 soldater fra hær, flyvåpen og marine er med i øvelsen, som blant annet går ut på å sende forsterkninger til den amerikanske basen Guantanamo på Cuba.
22.Administrasjonen i Washington har ved møtet mellom utenriksminister Schultz og sandinistleder Ortega i Nicaragua, og gjennom en rekke senere forsikringer erklært at den støtter Contadoragruppens arbeide og mål, dog under den forutsetning at sandinistene ikke fortsetter sin militarisering av Nicaragua med våpen fra Sovjet, Cuba og andre.
23.Allerede har utstillere fra 40 land meldt seg på, og blant dem er Barbados, Grenada, Cuba og Mexico nye.
24.Amerikanske tjenestemenn opplyste at de hemmelige samtalene, som er de første mellom USA og Cuba siden Ronald Reagan ble president, holdes på ukjent sted i New York.
25.Anderledes er det når jeg holder innlegg på høringer om Kampuchea, Polen, Cuba.
26.Andres Gomez Vargas, tidligere kubansk FNambassadør, var en av de opposisjonelle Jesse Jackson greide å få med seg ut av Cuba.
27.Argentina, Mexico og Cuba dominerer i tall, Cuba i kvalitet.
28.Armando Valladares, som har tilbragt 22 år i fengsel på Cuba, møtte igår utenriksminister Svenn Stray i Oslo.
29.Armando Valladares anslår tallet på politiske fanger i Cuba idag til 240 000250 000.
30.At Sparre ikke er fornøyd med Esquivels innsikt når det gjelder Cuba, er bare å ta til efterretning.
Your last searches