Norwegian-Swedish translation of abonnement

Translation of the word abonnement from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

abonnement in Swedish

abonnement
allmennnoun teckning, prenumeration
Synonyms for abonnement
Similar words

 
 

Wiki
Et abonnement er en gjensidig avtale mellom en kunde og en leverandør om å gjenta eller ha en løpende leveranse av et produkt eller tjeneste for en periode av gangen (månedlig, årlig eller kvartalsvis), isteden for kjøp/salg av produkter eller tjenester enkeltvis. Modellen ble utviklet for blader og aviser, men brukes nå også på mange andre produkter. Medlemsavgift for enkelte organisasjoner, som fagforeninger, blir også kalt abonnementer.

More examples
1.I programutkastet nevnes lisens, abonnement og offentlig støtte som andre måter å finansiere de nye kringkastingsformene.
2.Både abonnement, lisens, apparatavgift og offentlige tilskudd er mulige finansieringsformer, heter det.
3.Det ville være dårskap hvis ikke samtlige skoler i Norge tegner abonnement, sier professor Vagn SkovgaardPetersen, Danmarks Lærerhøjskole og Selskabet for dansk Skolehistorie.
4.Et abonnement koster 2450 kroner pr. år.
5.Med alle våre programtilbud kan ihvertfall brukerne betale like mye som det den delvis annonsefinansierte Aftenposten koster i et års abonnement.
6.57 prosent av inntektene kommer fra annonsene og 39 prosent fra abonnement.
7.Avisene vil fortsatt bli fritatt for moms på abonnement og løssalg.
8.Både abonnement, lisens, apparatavgift og offentige tilskudd er mulige finansieringsformer.
9.De fleste tegner et abonnement og får et stort og et lite glass hvert år.
10.Derfor kan studentene ikke ha et vanlig abonnement.
11.Det dreier seg derfor ikke om et abonnement til kr. 100 000 som gir adgang til ekstern informasjon, men rett og slett kjøp av programvare.
12.Det er viktig å merke seg at de som allerede har abonnement ved Filatelisektionen i Finland, automatisk vil motta Ålands frimerkeutgaver, førstedagsbrev og årssett, i samsvar med den typen abonnementsservice de har betalt for.
13.Det har aldri vært seriøst begrunnet hvem som vil vinne eller tape ved innføring av moms på abonnement eller løssalg.
14.Det nye tilbudet bør ikke betales ved reklameinnslag, men gjennom abonnement.
15.Et abonnement på Aftenposten kostet 11 kr. pr. kvartal innenbys, mens utenbys abonnenter måtte helt opp i 12 kr. !
16.Et eksempel som fremheves av teknisk rådmanns etat er et abonnement med 20 sekker hvor søppelhenteren har fem meters gange fra gate, fjorten trappetrinn til og fra kjeller, kjeller med 30 meters gange og to låste dører.
17.Et nordnorsk kabelselskap har tidligere på eget initiativ forhandlet seg frem til en avtale med de svenske organisasjonene om å betale 100 kroner pr. abonnement i året.
18.FFK har tapt begge sine 02 og er, bortsett fra Per Egil Ahlsen, så konturløst at sisteplassen laget inntar på tabellen kan ende i fast abonnement.
19.FOR ikke mange år siden var det så vanskelig å få tak i telefon at det av og til ble arvetvister når noen efterlot seg et abonnement.
20.Falken Redningskorps går dessuten i disse dager ut med et tilbud på et abonnement til 325 kroner pr. måned der de hjemmeboende kjøper både teknisk utstyr og overvåkning i" samme pakke".
21.For medlemmer av Kunstforeningens Landsforbund koster et abonnement på" Vi ser på Kunst" bare 35 kroner i tillegg til årskontingenten.
22.Han avviser reklame som finansiering, men ønsker et slikt prosjekt finansiert ved betalingsTV og abonnement.
23.Han brøt for to år siden Hansenbrødrenes abonnement på Kongepokaler, i 11 år på rad fra 1971 erobret brødrene Kongepokalen, og han kan i helgen ta sin tredje strake Kongepokal.
24.Hans Kabbe har jobbet høyt og lavt i Aftenposten, i salg og abonnement og PR. Gi ham stikkordet Ajolle, og han holder en times foredrag.
25.Hittil har rundt 38 000 husstander tegnet abonnement på Illustrert Vitenskap.
26.I Aftenposten 25 / 10 avviser Reiulf Steen reklame som finansieringsgrunnlag for lokale TVtilbod, men ynskjer derimot slike prosjekt finansiert med betalingsTV og abonnement.
27.I mellomtiden kan man allerede nå bestille abonnement på klavermestrene.
28.I motsetning til et abonnement, må folk betale for de filmene de ser gjennom Drøbakkanalen.
29.I stedet går rådet inn for at nye TVtilbud blir finansiert ved abonnement eller betalTV, slik at det blir den enkelte bruker som betaler for den varen som tilbys.
30.I ØstTysklands fravær har Romania nesten fast olympisk abonnement på fem av de seks gjeveste medaljene.
Your last searches