Norwegian-Swedish translation of absorbere

Translation of the word absorbere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

absorbere in Swedish

absorbere
væskeverb absorbera
Derived terms of absorbere
More examples
1.Jeg gjør ikke annet enn å trene og hvile, og mener selv å trene så mye som kroppen min kan absorbere.
2.Mange land i den tredje verden er i ferd med å nå sitt metningspunkt når det gjelder de våpen de kan absorbere, og selv om de hadde ønsket seg flere våpen, er det mange land som ikke har pengene til å kjøpe dem.
3.Ammoniakk er etsende og giftig, og vann kan brukes til å absorbere eller ta opp dampen før den sprer seg.
4.Brannrøyken er mettet med kullpartikler - sot - med stor evne til å absorbere sollys.
5.De store organisasjonene som Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Norsk Folkehjelp har et bistandsapparat som kan absorbere mye og klare en ganske stor forgrening av innsatsen.
6.Derfor må det alltid foretas en avveining av hvor mange nye" oljemilliarder" fastlandsøkonomien kan absorbere uten å forsterke inflasjonspresset.
7.Derfor må utbygging og fortetning ikke skje raskere enn det det offentlige kan betjene og miljøet absorbere.
8.Det er grenser for hva skolen kan absorbere uten at det bare blir skuebrød, mener Vormeland.
9.En stats ansvar er å balansere situasjonen ute i verden og antall flyktninger og innvandrere med de muligheter landet har til å absorbere dem.
10.En større produksjon enn hva markedet kan absorbere vil både gi tomme leiligheter og påvirke prisene.
11.Et velutbygd bysamfunn med vel 20 000 innbyggere og solid tekniskindustriell tradisjon og miljø kan selvsagt absorbere og gi service til en ny industriarbeidsplass med maks.
12.Ethvert land har en grense for hvor mange nye mennesker det er i stand til å absorbere.
13.Forutsetningsvis skal og kan senrumslinjen også absorbere store deler av den mer lokale østvest og nordsydtrafikken.
14.Her kunne man absorbere effekter av tilbakeslag i moderne økonomi.
15.Her måles grønne veksters evne til å absorbere veistøv, bl.a. med sikte på å finne frem til hardføre vekster som egner seg for beplantning langs våre ferdselsårer.
16.I en tid da offentlig virksomhet ekspanderte sterkt var det ikke vanskelig å absorbere de beskjedne kandidatkullene fra universitetet.
17.I motsetning til emisjonen i 1983 regner Norsk Data denne gang med at kapitalutvidelsen vil vekke stor interesse også utenfor USA, selv om det amerikanske kapitalmarkedet alene vil kunne absorbere hele emisjonen.
18.Ifjor ble Raufoss Ammunisjonsfabrikker tilbudt 60 millioner kroner for å nedlegge sitt stålstøperi til fordel for Stavanger Staal og absorbere de 125 involverte arbeidsplasser (480 000 kroner pr. stykk).
19.Jeg skulle gjerne vite hvilket annet selskap som hadde klart å absorbere de økningene vi har hatt.
20.Markedet er nærmest ubegrenset i forhold til det volum vi og vår natur kan absorbere uten at vi skal få skadevirkninger, så vi kan og bør sannsynligvis satse på et eksklusivt produkt til god pris.
21.Men bydelsutvalget ber om at utbygging ikke skjer raskere enn miljøet kan absorbere.
22.Og det er klart at flyplassen ikke kan absorbere denne økningen uten problemer.
23.Og intet kunne forstyrre henne i avviklingen av denne virksomhet, ikke engang en telefonoppringning fra en nabofrue som fortalte at nå var hennes nesten skolepliktige sønn i ferd med å hoppe ut fra tredje etasje for å prøve om en stor snehaug han hadde laget, var nok til å absorbere fallet.
24.Også russerne klør seg i hodet og lurer på hvordan de østtyske jentene klarer å absorbere de enorme treningsdosene, sier Bjørg Eva.
25.Selv om de vokser uhyre raskt i prosent, vokser de ikke nok målt i arbeidsplasser og kapital til å absorbere nedleggelsene av" gamle" bedrifter som typisk er store verft, gruber, stålprodusenter osv. med tusenvis av ansatte.
26.Statistikk sier nemlig ikke noe om et lands evne til å absorbere utlendinger, og denne evnen beror i prinsippet på folks holdninger.
27.TRE pauser trenges for absorbere inntrykkene så noenlunde.
28.Vil det være mer enn selv det oppsiktsvekkende store norske verkmarkedet kan makte å absorbere ?
29.Argentina har ingen mulighet til å absorbere alle dem som kommer hjem.
30.Er Studenterlunden og Karl Johan et stort nok område til å absorbere de store menneskemasser som deltar i Oslokarnevalet ? spør parksjef Gunnar Hagen i Oslo kommune.
Similar words

 
 

absorbere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) absorbereabsorberendeabsorbert
Indikative
1. Present
jegabsorberer
duabsorberer
hanabsorberer
viabsorberer
dereabsorberer
deabsorberer
8. Perfect
jeghar absorbert
duhar absorbert
hanhar absorbert
vihar absorbert
derehar absorbert
dehar absorbert
2. Imperfect
jegabsorberte
duabsorberte
hanabsorberte
viabsorberte
dereabsorberte
deabsorberte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde absorbert
duhadde absorbert
hanhadde absorbert
vihadde absorbert
derehadde absorbert
dehadde absorbert
4a. Future
jegvil/skal absorbere
duvil/skal absorbere
hanvil/skal absorbere
vivil/skal absorbere
derevil/skal absorbere
devil/skal absorbere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha absorbert
duvil/skal ha absorbert
hanvil/skal ha absorbert
vivil/skal ha absorbert
derevil/skal ha absorbert
devil/skal ha absorbert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle absorbere
duville/skulle absorbere
hanville/skulle absorbere
viville/skulle absorbere
dereville/skulle absorbere
deville/skulle absorbere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha absorbert
duville/skulle ha absorbert
hanville/skulle ha absorbert
viville/skulle ha absorbert
dereville/skulle ha absorbert
deville/skulle ha absorbert
Imperative
Affirmative
duabsorber
viLa oss absorbere
dereabsorber
Negative
duikke absorber! (absorber ikke)
dereikke absorber! (absorber ikke)
Your last searches